Sökning: "lokal demokrati"

Visar resultat 1 - 5 av 12 avhandlingar innehållade orden lokal demokrati.

 1. 1. Från lokal välfärdsstat till stadspolitik : politiska processer mellan demokrati och effektivitet: vision Mälarstaden och Östra hamnen i Västerås

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro universitetsbibliotek

  Författare :Mikael Granberg; Ingemar Elander; Stig Montin; Henry Bäck; [2004]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Statsvetenskap; statskunskap; Stadspolitik; historia; välfärdsstat; globalisering; stadsidentitet; politisk process; politisk dagordning; demokrati; planering; nätverk; legitimering; SOCIAL SCIENCES Social sciences Political science; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Statsvetenskap; Political Science; Statskunskap;

  Sammanfattning : The main aim of the thesis is to analyse the preconditions of contemporary Swedish city politics. The aim is reached through the answering of three questions; 1), what characterises contemporary Swedish city politics? 2), what contributes to the shaping and organisation of urban political processes in Sweden? 3), what problems and challenges are central to Swedish city politics?Based on interviews, documents and articles an empirical study of a Swedish city (Västerås) in its historical, national and international context is taken as a point of departure for reflections and conclusions with regard to the development of city politics and planning in Sweden. LÄS MER

 2. 2. Från lokal välfärdsstat till stadspolitik : politiska processer mellan demokrati och effektivitet: vision Mälarstaden och Östra hamnen i Västerås

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro universitetsbibliotek

  Författare :Mikael Granberg; Ingemar Elander; Stig Montin; Henry Bäck; [2004]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Statsvetenskap; statskunskap; Stadspolitik; historia; välfärdsstat; globalisering; stadsidentitet; politisk process; politisk dagordning; demokrati; planering; nätverk; legitimering; SOCIAL SCIENCES Social sciences Political science; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Statsvetenskap; Political Science; Statskunskap;

  Sammanfattning : The main aim of the thesis is to analyse the preconditions of contemporary Swedish city politics. The aim is reached through the answering of three questions; 1), what characterises contemporary Swedish city politics? 2), what contributes to the shaping and organisation of urban political processes in Sweden? 3), what problems and challenges are central to Swedish city politics?Based on interviews, documents and articles an empirical study of a Swedish city (Västerås) in its historical, national and international context is taken as a point of departure for reflections and conclusions with regard to the development of city politics and planning in Sweden. LÄS MER

 3. 3. Samråd om Ostlänken : Raka spåret mot en bättre demokrati?

  Detta är en avhandling från Lund : Arkiv

  Författare :Johan Wänström; Martin Kylhammar; Tora Friberg; Mats Andrén; [2009]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Consultation meetings; democracy; communication; public involvement; physical planning; railways; Samråd; demokrati; kommunikation; medborgarinflytande; samhällsplanering; järnvägar; SOCIAL SCIENCES Other social sciences Civics; SAMHÄLLSVETENSKAP Övrig samhällsvetenskap Samhällsvetenskap;

  Sammanfattning : Det här är en fallstudie om planeringsprocessen för byggandet av Ostlänken. Studien beskriver och analyserar förutsättningarna för medborgarna att utöva kommunikativ demokratisk påverkan på planeringsprocessen under samrådsmöten. LÄS MER

 4. 4. Med livet på schemat. Om skolämnet livskunskap och den riskfyllda barndomen

  Detta är en avhandling från Malmö högskola

  Författare :Camilla Löf; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; demokrati; hälsa; livskunskap; värdegrund; kritisk diskursanalys; barndsomssociologi; etnografi; skola;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to understand and cast light over how the school subject Life Competence Education (Sw. Livskunskap) is developing in the Swedish school context. In focus of the study is how this school subject is defined and organized by actors (i.e. LÄS MER

 5. 5. Med livet på schemat om skolämnet livskunskap och den riskfyllda barndomen

  Detta är en avhandling från Malmö högskola, Lärarutbildningen

  Författare :Camilla Löf; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; livskunskap; life competence education; barndomssociologi; kritisk diskursanalys; skola; etnografi; värdegrundsarbete; demokrati; hälsa;

  Sammanfattning : Skolämnet livskunskap har vuxit fram i svenska skolor under det senaste decenniet, ofta utifrån en ambition att främja hälsa och att konkretisera skolans värdegrundsarbete. Mot bakgrunden att livskunskap inte är obligatoriskt i svensk skola och därför saknar nationella riktlinjer har ämnet i den lokala skolpraktiken kommit att omfattas av en mängd olika arbetssätt och program. LÄS MER