Sökning: "Kvinnors representation"

Visar resultat 1 - 5 av 14 avhandlingar innehållade orden Kvinnors representation.

 1. 1. Kvinnors politiska representation i ett jämförande perspektiv - nationell och lokal nivå

  Författare :Jessika Wide; Svante Ersson; Christina Bergqvist; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; women in politics; descriptive representation; female representation; gender and politics; political parties; gender quotas; parliaments; municipal councils; Political science; Statsvetenskap;

  Sammanfattning : The purpose of this dissertation is to map and analyze the spatial and temporal variation in women’s political representation at both the national and local level. In the dissertation it is argued that women’s political representation is the outcome of the interplay between structures, institutions and actors. LÄS MER

 2. 2. SSU och könspolitikens gränser 1970-2001 : Diskussionen om kvinnors politiska representation i Sveriges socialdemokratiska ungdomsförbund

  Författare :Kristina Lindholm; Kirsti Niskanen; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; kvinnors politiska representation; policy analys; diskursanalys; politiska partier; politiska ungdomsförbund; Gender Studies; Genusvetenskap;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Lokal demokrati på distans : vem tar ordet när fullmäktige blir digitala?

  Författare :Fredrik Garcia; Elin Wihlborg; Mariana S. Gustafsson; Linnéa Henriksson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Local democracy; Meetings; Parliamentary meetings; Council meetings; Digital meetings; Speech duration; Speaking time; Parliamentary debate; Women s representation; Municipality; Speeches; Legitimacy; Lokal demokrati; Möten; Parlamentariska möten; Fullmäktigemöten; Fullmäktigesammanträden; Digitala möten; Tal; Talartid; Kvinnors representation; Legitimitet;

  Sammanfattning : This licentiate thesis studies the differences between analogue and digital council meetings in how they are organized and how speaking times are distributed between men and women, and hard and soft issues. The study is based on Swedish municipal council meetings, which share similar features with national parliamentary meetings and seek legitimacy through meetings and debate. LÄS MER

 4. 4. SSU och könspolitikens gränser 1970- 2000 : Diskussionerna om kvinnorepresentation i Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund

  Författare :Kristina Lindholm; Kirsti Niskanen; Marie Jansson; Kristina Boréus; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SSU; problem construction; gender; political youth associations; women’s political representation; gender politics; quotas; SSU; problemkonstruktion; kvinnors politiska representation; könspolitik; kvotering; kön; politiska ungdomsförbund; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : Politiska ungdomsförbund är viktiga arenor där unga människor diskuterar och formulerar frågor som kan bli en del av den politiska dagordningen. Sättet som en politisk fråga diskuteras skapar också gränserna för hur det är möjligt att förstå och tala om den. LÄS MER

 5. 5. European Party Politics and Gender : Configuring Gender-Balanced Parliamentary Presence

  Författare :Emelie Lilliefeldt; Nicholas Aylott; Drude Dahlerup; Richard Matland; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Women’s parliamentary representation; qualitative comparative analysis; political parties; candidate selection; Europe; Latvia; Kvinnors politiska representation; qualitative comparative analysis; politiska partier; kandidatval; Europa; Lettland; Political Science; statsvetenskap;

  Sammanfattning : In the late 20th century, the proportions of women and men elected into European national parliaments became increasingly equal. Political parties shape these outcomes by selecting and fielding candidates in elections. LÄS MER