Sökning: "Stig Montin"

Visar resultat 1 - 5 av 13 avhandlingar innehållade orden Stig Montin.

 1. 1. Nationell utvärderingspolicy : utformning och förändring på grundskoleområdet 1988-2014

  Författare :Malin Benerdal; Anders Hanberger; Linda Rönnberg; Stig Montin; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; evaluation; governing; evaluation policy; compulsory education; Sweden; education reform; policy design; policy change; democratic implications; statskunskap; political science;

  Sammanfattning : Evaluation has grown in both volume and scope across levels and sectors in recent decades, particularly in the school sector. Despite this growth, there is insufficient knowledge about how and in what ways evaluations are formed, institutionalized and used in education governance and education reforms. LÄS MER

 2. 2. Från hälsovård till miljöskydd : en historisk institutionell analys av kommunal ansvarsutveckling

  Författare :Anders Bro; Lennart J. Lundqvist; Marie Demker; Abdul Khakee; Stig Montin; Alf-Inge Jansen; Örebro universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; environmental politics; health protection; environmental protection; central-local relations; historical institutionalism; statskunskap; Political science; Statsvetenskap; Political Science; Statskunskap;

  Sammanfattning : Modern central-local relations are in general characterised by decentralisation in nearly all policy fields, with growing demands for local adjustment and direct democracy. At the same time, the political parties are criticised of trying to implement environmental politics in the municipalities, which are strongly characterised by national goals and strategies. LÄS MER

 3. 3. Projectification : The Trojan horse of local government

  Författare :Mats Fred; Stig Montin; Statsvetenskapliga institutionen; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Projektifiering; kommuner; institutional logic; översättning; action net; Projectification; local goverment; institutional logic; translation; action net; projectification; local government;

  Sammanfattning : This thesis aims to conceptualize local government projectification by answering the questions of how projectification is manifested in practice, and what the consequences of the project logic are for local government organizations and their employees. An institutional ethnography is conducted in the Swedish municipality of Eslöv and its organizational and institutional surroundings. LÄS MER

 4. 4. Kommunal samverkan och statlig nätverksstyrning

  Författare :Markus Gossas; Stig Montin; Erik Westholm; Anders Lidström; Örebro universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Statlig styrning; Nätverksstyrning; Kommunsamverkan; Political science; Statsvetenskap; Political Science; Statskunskap;

  Sammanfattning : Samarbete mellan kommuner har ökat i omfattning under 1990- och 2000-talet. I rapporten betraktas fenomenet samverkan som uttryck för en kommunreform där staten har en central och pådrivande roll. LÄS MER

 5. 5. Från lokal välfärdsstat till stadspolitik : politiska processer mellan demokrati och effektivitet: vision Mälarstaden och Östra hamnen i Västerås

  Författare :Mikael Granberg; Ingemar Elander; Stig Montin; Henry Bäck; Örebro universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Statsvetenskap; statskunskap; Stadspolitik; historia; välfärdsstat; globalisering; stadsidentitet; politisk process; politisk dagordning; demokrati; planering; nätverk; legitimering; Political science; Statsvetenskap; Political Science; Statskunskap;

  Sammanfattning : The main aim of the thesis is to analyse the preconditions of contemporary Swedish city politics. The aim is reached through the answering of three questions; 1), what characterises contemporary Swedish city politics? 2), what contributes to the shaping and organisation of urban political processes in Sweden? 3), what problems and challenges are central to Swedish city politics? Based on interviews, documents and articles an empirical study of a Swedish city (Västerås) in its historical, national and international context is taken as a point of departure for reflections and conclusions with regard to the development of city politics and planning in Sweden. LÄS MER