Sökning: "Elin Wihlborg"

Visar resultat 1 - 5 av 25 avhandlingar innehållade orden Elin Wihlborg.

 1. 1. En lösning som söker problem : Hur och varför lokala IT-policyer utvecklas i landsbygdskommuner

  Författare :Elin Wihlborg; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; usage of Information and Communication Technologies ICT ; ICT-policy; local policy-processes; time-geography; Pocket of Local Order; local enthusiasts; policy network; local agenda; public buildings for ICT -activities; Informationsteknik; Lokalförvaltning; Datorer och databehandling; Kommunal förvaltning; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN;

  Sammanfattning : Information and communication technology (ICT) is regarded as an increasingly important factor of change. Geographically peripheral areas are said to gain most by using ICT, since it could make people feel that they are closer to the centre of society. LÄS MER

 2. 2. "Please Mind the Grey Digital Divide" : An Analysis of Digital Public Policies in Light of the Welfare State (Sweden and Greece)

  Författare :Sofia Alexopoulou; Joachim Åström; Martin Karlsson; Elin Wihlborg; Örebro universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; grey digital divide; welfare regimes; digital public policies; digital technologies; older people;

  Sammanfattning : This thesis examines the grey digital divide and digital policies in the divergent welfare regimes of Sweden and Greece. The grey digital divide is a serious problem not only for the individual but also for society. The grey digital divide signifies the inability of older people to utilize digital technology. LÄS MER

 3. 3. Entreprenöriell förvaltning : Om den lokala utvecklingspolitikens förvaltningslogik

  Författare :Albin Algotson; Josefina Syssner; Elin Wihlborg; Mikael Granberg; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Political public entrepreneurship; Local government; Public administration; Local development politics; Politiskt offentligt entreprenörskap; Kommunal styrning; Offentlig förvaltning; Lokal utvecklingspolitik;

  Sammanfattning : This thesis aims to deepen the understanding of entrepreneurship as an ideal and practice in local government administration. Organization, practices and the roles of civil servants in public administration are all grounded in certain ideals of what a modern public administration should look like. LÄS MER

 4. 4. ”Det är väldigt mycket datoriserat är det.” – En studie om IT-utveckling i ett landsting: policy, implementering och praktik

  Författare :Ester Andréasson; Elin Wihlborg; Ulf Melin; Urban Strandberg; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :Policy; implementering; IT; landsting; vårdinformationssystem; aktörer; makt; offentliga organisationer; teknik; organisation; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : Den ökade användningen av informationsteknik (IT) är en av flera förändringsprocesser i den offentliga sektorn idag. Användningen är nära kopplad till positiva föreställningar om de möjligheter IT-användningen ger för att kunna modernisera och effektivisera verksamhet. LÄS MER

 5. 5. Digitalisering i den offentliga förvaltningen : IT, värden och legitimitet

  Författare :Ester Andréasson; Elin Wihlborg; Ulf Melin; Gun Hedlund; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; e-government; public administration; digitalisation; legitimacy; values; IT; public reform; e-förvaltning; offentlig förvaltning; digitalisering; legitimitet; värden; IT; reform;

  Sammanfattning : Vi lever i ett samhälle där elektronisk information och kommunikation får en allt större betydelse både i vardags- och arbetslivet. I föreliggande avhandling studeras den utveckling som innebär att offentliga organisationer digitaliseras, det som kan kallas för e-förvaltning. LÄS MER