Sökning: "Elin Wihlborg"

Visar resultat 1 - 5 av 22 avhandlingar innehållade orden Elin Wihlborg.

 1. 1. En lösning som söker problem : Hur och varför lokala IT-policyer utvecklas i landsbygdskommuner

  Författare :Elin Wihlborg; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; usage of Information and Communication Technologies ICT ; ICT-policy; local policy-processes; time-geography; Pocket of Local Order; local enthusiasts; policy network; local agenda; public buildings for ICT -activities; Informationsteknik; Lokalförvaltning; Datorer och databehandling; Kommunal förvaltning; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN;

  Sammanfattning : Information and communication technology (ICT) is regarded as an increasingly important factor of change. Geographically peripheral areas are said to gain most by using ICT, since it could make people feel that they are closer to the centre of society. LÄS MER

 2. 2. ”Det är väldigt mycket datoriserat är det.” – En studie om IT-utveckling i ett landsting: policy, implementering och praktik

  Författare :Ester Andréasson; Elin Wihlborg; Ulf Melin; Urban Strandberg; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :Policy; implementering; IT; landsting; vårdinformationssystem; aktörer; makt; offentliga organisationer; teknik; organisation; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : Den ökade användningen av informationsteknik (IT) är en av flera förändringsprocesser i den offentliga sektorn idag. Användningen är nära kopplad till positiva föreställningar om de möjligheter IT-användningen ger för att kunna modernisera och effektivisera verksamhet. LÄS MER

 3. 3. Digitalisering i den offentliga förvaltningen : IT, värden och legitimitet

  Författare :Ester Andréasson; Elin Wihlborg; Ulf Melin; Gun Hedlund; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; e-government; public administration; digitalisation; legitimacy; values; IT; public reform; e-förvaltning; offentlig förvaltning; digitalisering; legitimitet; värden; IT; reform;

  Sammanfattning : Vi lever i ett samhälle där elektronisk information och kommunikation får en allt större betydelse både i vardags- och arbetslivet. I föreliggande avhandling studeras den utveckling som innebär att offentliga organisationer digitaliseras, det som kan kallas för e-förvaltning. LÄS MER

 4. 4. Sockentänk : En studie av två deltagardemokratiska experiment i Ydre kommun

  Författare :Martin Berry; Elin Wihlborg; Per Assmo; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Ydre är Östergötlands minsta kommun. Här bor knappt 3700 människor och kommunen kämpar med att anpassar sina verksamheter efter typiska glesbygdsproblem som minskande invånarantal, små barnkullar och en ökande andel äldre. Ydre kommun arbetar därför aktivt för att förändra och förbättra villkoren för kommuninvånarna. LÄS MER

 5. 5. Reassembling Local E-Government : A study of actors’ translations of digitalisation in public administration

  Författare :Mariana S. Gustafsson; Elin Wihlborg; Bo Persson; Antonio Cordella; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; Local e-Government; digitalisation; network governance; translation; tensions; Kommunal förvaltning; digitalisering; nätverksstyrning; översättning; spänningar;

  Sammanfattning : The digitalisation of society decidedly affects public administration. Swedish public administration has long worked with information technologies for an effective and improved management of public services. But new and increased use of information technologies in society poses new challenges. LÄS MER