Sökning: "transfer"

Visar resultat 1 - 5 av 3586 avhandlingar innehållade ordet transfer.

 1. 1. Lära för framtiden : Transfer i teknisk yrkesutbildning

  Författare :Nina Kilbrink; Jens Bergström; Veronica Bjurulf; Kjell Magnusson; Inga-Britt Skogh; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Analysis of narratives; Phenomenology of the life-world; Technical education; Theory and practice; Transfer; Vocational education; Analys av berättelser; livsvärldsfenomenologi; teknikdidaktik; teori och praktik; transfer; yrkesutbildning; Materialteknik; Materials Engineering;

  Sammanfattning : Den här avhandlingen handlar om transfer i relation till tekniklärande och teknisk yrkesutbildning. Transfer är centralt för all utbildning och att kunna använda och bygga vidare på tidigare kunskaper och erfarenheter i nya situationer är nödvändigt i ett föränderligt samhälle med en snabb teknisk utveckling. LÄS MER

 2. 2. Tailing Charges on New Paths : Ultrafast intramolecular charge transfer in chromophores

  Författare :Belinda Pettersson Rimgard; Leif Hammarström; Oliver S. Wenger; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; intramolecular charge transfer; interligand electron transfer; electron transfer; proton transfer; concerted electron-proton transfer; Marcus inverted region; solvent; temperature; femtosecond spectroscopy; proton-coupled energy transfer; Chemistry with specialization in Physical Chemistry; Kemi med inriktning mot fysikalisk kemi;

  Sammanfattning : By tailing charges on their paths within a molecule, one can gain fundamental knowledge of their inherent reactivity. The charges, originally residing in their lowest energy configuration, can upon light absorption move across the system, or transfer in between them. LÄS MER

 3. 3. Train your brain : updating, transfer, and neural changes

  Författare :Erika Dahlin; Lars Nyberg; Anna Stigsdotter Neely; Torkel Klingberg; Umeå universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; cognitive training; executive functioning; transfer; fMRI; brain system; young adults; elderly; practice; neural correlates; individual differences; Experimental brain research; Experimentell hjärnforskning; Cognitive science; Kognitionsforskning; fysiologi; Physiology;

  Sammanfattning : An initial aim of this thesis was to determine whether training of a specific executive function (updating) produces improvements in performance on trained and transfer tasks, and whether the effects are maintained over time. Neural systems underlying training and transfer effects were also investigated and one question considered is whether transfer depends on general or specific neural overlap between training and transfer tasks. LÄS MER

 4. 4. Influences on Transfer Effectiveness : An Exploratory Study of Headquarters Transfer of Capabilities to Subunits in the Multinational Corporation

  Författare :Olof Lindahl; Ulf Holm; Jens Gammelgaard; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Capability Transfer; Transfer Effectiveness; Multinational Corporation; Företagsekonomi; Business Studies;

  Sammanfattning : This thesis investigates factors that influence the effectiveness of headquarters’ transfers of capabilities to subunits in multinational corporations.Received literature has emphasized that headquarters has a unique organizational position as the sender in such transfers. LÄS MER

 5. 5. Lexical Transfer in Pedagogical Translanguaging : Exploring Intentionality in Multilingual Learners of Spanish

  Författare :Carles Fuster; Lázaro Moreno Herrera; Camilla Bardel; Staffan Nilsson; Ali Reza Majlesi; Scott Jarvis; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; multilingual education; third language acquisition; L3 Spanish; pedagogical translanguaging; crosslinguistic influence; lexical transfer; transfer strategy; intentional transfer; tredjespråksinlärning; pedagogiskt transspråkande; spanska; flerspråkighet; moderna språk; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : A long-standing pedagogical implication of the traditional monolingual perspective in research and education has been to discourage any use of non-target languages in the L2 classroom as an attempt to reduce ‘interferences’ (i.e., transfer) between learners’ languages. LÄS MER