Sökning: "transfer"

Visar resultat 1 - 5 av 3172 avhandlingar innehållade ordet transfer.

 1. 1. Lära för framtiden Transfer i teknisk yrkesutbildning

  Detta är en avhandling från Karlstad : Karlstads universitet

  Författare :Nina Kilbrink; Karlstads universitet.; [2013]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Analysis of narratives; Phenomenology of the life-world; Technical education; Theory and practice; Transfer; Vocational education; Analys av berättelser; livsvärldsfenomenologi; teknikdidaktik; teori och praktik; transfer; yrkesutbildning; Materialteknik; Materials Engineering;

  Sammanfattning : Den här avhandlingen handlar om transfer i relation till tekniklärande och teknisk yrkesutbildning. Transfer är centralt för all utbildning och att kunna använda och bygga vidare på tidigare kunskaper och erfarenheter i nya situationer är nödvändigt i ett föränderligt samhälle med en snabb teknisk utveckling. LÄS MER

 2. 2. Influences on Transfer Effectiveness : An Exploratory Study of Headquarters Transfer of Capabilities to Subunits in the Multinational Corporation

  Detta är en avhandling från Uppsala : Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Olof Lindahl; Uppsala universitet.; [2015]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Capability Transfer; Transfer Effectiveness; Multinational Corporation; Business Studies; Företagsekonomi;

  Sammanfattning : This thesis investigates factors that influence the effectiveness of headquarters’ transfers of capabilities to subunits in multinational corporations.Received literature has emphasized that headquarters has a unique organizational position as the sender in such transfers. LÄS MER

 3. 3. Radiative transfer : an operator perturbation method and the application to mesoturbulence

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Mats Carlsson; Uppsala universitet.; [1987]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Transfer pricing : the Vietnamese system in the light of the OECD guidelines and the systems in certain developed and developing countries

  Detta är en avhandling från Jönköping : Jönköping International Business School

  Författare :Phat Nguyen Tan; Högskolan i Jönköping.; [2009]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; LAW JURISPRUDENCE Private law Commercial and company law; RÄTTSVETENSKAP JURIDIK Civilrätt Affärsrätt;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Technology Transfer within Related Offset Business From an Aircraft Production Perspective

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Anna Malm; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2016]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Related offset; technology transfer; capability growth; capability gap; knowledge transfer; production transfer; aircraft industry;

  Sammanfattning : The aircraft industry is viewed as a prestigious industry by many countries. Emerging economies regard the establishment of aircraft production capabilities as contributing to their competitiveness and technological development. Therefore, in the defence aircraft industry, politics play a key role in competitiveness. LÄS MER