Sökning: "transfer"

Visar resultat 1 - 5 av 3515 avhandlingar innehållade ordet transfer.

 1. 1. Lära för framtiden : Transfer i teknisk yrkesutbildning

  Författare :Nina Kilbrink; Jens Bergström; Veronica Bjurulf; Kjell Magnusson; Inga-Britt Skogh; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Analysis of narratives; Phenomenology of the life-world; Technical education; Theory and practice; Transfer; Vocational education; Analys av berättelser; livsvärldsfenomenologi; teknikdidaktik; teori och praktik; transfer; yrkesutbildning; Materialteknik; Materials Engineering;

  Sammanfattning : Den här avhandlingen handlar om transfer i relation till tekniklärande och teknisk yrkesutbildning. Transfer är centralt för all utbildning och att kunna använda och bygga vidare på tidigare kunskaper och erfarenheter i nya situationer är nödvändigt i ett föränderligt samhälle med en snabb teknisk utveckling. LÄS MER

 2. 2. Train your brain : updating, transfer, and neural changes

  Författare :Erika Dahlin; Lars Nyberg; Anna Stigsdotter Neely; Torkel Klingberg; Umeå universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; cognitive training; executive functioning; transfer; fMRI; brain system; young adults; elderly; practice; neural correlates; individual differences; Experimental brain research; Experimentell hjärnforskning; Cognitive science; Kognitionsforskning; fysiologi; Physiology;

  Sammanfattning : An initial aim of this thesis was to determine whether training of a specific executive function (updating) produces improvements in performance on trained and transfer tasks, and whether the effects are maintained over time. Neural systems underlying training and transfer effects were also investigated and one question considered is whether transfer depends on general or specific neural overlap between training and transfer tasks. LÄS MER

 3. 3. Influences on Transfer Effectiveness : An Exploratory Study of Headquarters Transfer of Capabilities to Subunits in the Multinational Corporation

  Författare :Olof Lindahl; Ulf Holm; Jens Gammelgaard; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Capability Transfer; Transfer Effectiveness; Multinational Corporation; Företagsekonomi; Business Studies;

  Sammanfattning : This thesis investigates factors that influence the effectiveness of headquarters’ transfers of capabilities to subunits in multinational corporations.Received literature has emphasized that headquarters has a unique organizational position as the sender in such transfers. LÄS MER

 4. 4. Radiative transfer : an operator perturbation method and the application to mesoturbulence

  Författare :Mats Carlsson; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Transfer pricing : the Vietnamese system in the light of the OECD guidelines and the systems in certain developed and developing countries

  Författare :Phat Nguyen Tan; Högskolan i Jönköping; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Commercial and company law; Affärsrätt;

  Sammanfattning : .... LÄS MER