Sökning: "lärares kommunikation"

Visar resultat 1 - 5 av 30 avhandlingar innehållade orden lärares kommunikation.

 1. 1. No Time to Talk! : Teachers' Perceptions of Organizational Communication and Work-related Health

  Författare :Elinor Schad; Institutionen för psykologi; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Job demands-resources model; organizational communication; organizational psychology; recovery; self-rated health; Sweden; teachers; time; well-being; WHO-5; krav och resurser; lärare; lärares arbetsmiljö; WHO-5 välbefinnande index; organisatorisk kommunikation; organisationspsykologi; Sverige; återhämtning; separation mellan arbete och fritid;

  Sammanfattning : During recent years, schoolteachers in Sweden have experienced many reforms and societal changes, resulting in altered conditions for work. Subsequently, many teachers have reported an increased workload and reduced well-being. LÄS MER

 2. 2. Lärares tal och barns nyfikenhet : kommunikation om naturvetenskapliga innehåll i förskolan

  Författare :Susanne Thulin; Niklas Pramling; Ingrid Pramling Samuelsson; Lena Bäckström; Jan-Erik Johansson; Högskolan Kristianstad; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Early childhood education; Science; Learning; Curriculum; Content; Early childhood education;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to generate new knowledge about how children and teachers communicate scientific contents in preschool. The general research question is formulated as: How do the object of learning and the act of learning appear in communication about scientific contents in preschool? This thesis is a collection of three (previously published) empirical studies and takes shape in the encounter between a projected knowledge acquisition task for preschool and the educational tradition of preschool. LÄS MER

 3. 3. Slöjdpraktik i skolan – hand, tanke, kommunikation och andra medierande redskap : Actaserien. Göteborg Studies in educational sciences, 183

  Författare :Marléne Johansson; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Slöjd; Sloyd; kommunikation; mediering; redskap; social praktik; sociokulturell; videodokumentation; dagboksanteckningar;

  Sammanfattning : Denna avhandling rapporterar en empirisk studie av slöjdpraktik i grundskolan. Fokus är riktat mot att studera slöjdaktiviteter mer ingående och vad slöjdande i skolan innebär som social praktik. LÄS MER

 4. 4. Utbildningssituationen för elever med lindrig intellektuell funktionsnedsättning : Lärares och föräldrars perspektiv

  Författare :Anna-Lena Andersson; Jenny Wilder; Jonas Almqvist; Mälardalens högskola; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; inclusive education; transition; students with mild intellectual disability; interview; pedagogical evaluations; teachers; parents; Didactics; didaktik;

  Sammanfattning : The goal of the Swedish educational system is to offer all students a meaningful and equal education in an inclusive classroom environment. At the same time there are parallel school systems in Sweden, comprised by the Compulsory School for Students with Intellectual Disability (CSSID) and Compulsory School (CS). LÄS MER

 5. 5. Motstånd och mening : Innebörd i blivande lärares seminariesamtal

  Författare :Susanne Gustavsson; Högskolan i Skövde; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Teacher education; scientific basis; professional basis; field-based education; college-based education; critical hermeneutics; Education; Pedagogik; Humanities and Social sciences; Humaniora-samhällsvetenskap;

  Sammanfattning : Both historically and in our own time the teacher education has been discussed and changed to match current traditions and intentions. There is an ongoing debate about the scientifi c basis of teacher education and the relation to professional basis. LÄS MER