Sökning: "krav och resurser"

Visar resultat 1 - 5 av 68 avhandlingar innehållade orden krav och resurser.

 1. 1. On Incentives affecting Risk and Asset Management of Power Distribution

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Carl Johan Wallnerström; KTH.; [2011]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; asset management; correlation studies; incentives; investment planning; maintenance planning; power distribution; reliability analysis; risk management; statistical validation; tariff regulation; vulnerability analysis; weather states; TECHNOLOGY Electrical engineering; electronics and photonics Electric power engineering; TEKNIKVETENSKAP Elektroteknik; elektronik och fotonik Elkraftteknik; MATHEMATICS Applied mathematics Mathematical statistics; MATEMATIK Tillämpad matematik Matematisk statistik; TECHNOLOGY Industrial engineering and economy; TEKNIKVETENSKAP Industriell teknik och ekonomi;

  Sammanfattning : The introduction of performance based tariff regulations along with higher media and political pressure have increased the need for well-performed risk and asset management applied to electric power distribution systems (DS), which is an infrastructure considered as a natural monopoly. Compared to other technical systems, DS have special characteristics which are important to consider. LÄS MER

 2. 2. Kommuners roller och samhällsplaneringens betydelse i energi- och klimatomställningen En flerfallstudie om utvecklingen i bebyggelse- och transportsektorerna i Alingsås och Västerås 1990-2014

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Mats Johan Lundström; KTH.; [2018]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; planering; samhällsplanering; kommunal planering; energi; energianvändning; klimatpåverkan; klimatomställning; klimat; hållbar utveckling; energiplanering; trafikplanering; fysisk planering; kommuner; Planering och beslutsanalys; Planning and Decision Analysis;

  Sammanfattning : De av människan påverkade globala klimatutmaningarna ställer krav på förändrade förhållningssätt och åtgärder inom alla sektorer och samhällsnivåer. Internationella klimatmål och -åtaganden behöver kompletteras med aktiviteter och åtgärder på såväl nationell som lokal nivå som styr stads- och samhällsutvecklingen i en mer klimatmässigt hållbar riktning, vilket i hög grad påverkas av vår användning av energi. LÄS MER

 3. 3. Empowermentprocesser – ett sätt att öka långtidssjukskrivna kvinnors resurser? En studie om att återta balansen i arbetslivet att återta balansen i arbetslivet

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Ann-Christine Larsson; Lennart Svensson; Margareta Bredmar; Kurt Aagaard Nielsen; [2007]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Return to work; empowerment; work-life balance; interactive research; Return to work; empowerment; work-life balance; interactive research; resources; gender; återgång till arbetslivet; empowerment; work-life balance; interaktiv forskning; resurser; genus; TECHNOLOGY Industrial engineering and economy Manufacturing engineering and work sciences Work sciences and ergonomics; TEKNIKVETENSKAP Industriell teknik och ekonomi Produktion och arbetsvetenskap Arbetsvetenskap och ergonomi;

  Sammanfattning : The aim of the thesis is to understand and explain how a group of women have ended up on the long-term sick-list and how a return to working life can be brought about. Support for their return is organized within the framework of a R&D project within the EU-program EQUAL, where empowerment is one of the key principles. LÄS MER

 4. 4. Steering sustainability transitions? Modular participatory backcasting for strategic planning in the heating and cooling sector

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Kateryna Pereverza; KTH.; [2019]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Sustainability transitions; strategic planning; participatory backcasting; scenarios; modularity; participatory modelling; transdisciplinarity; organisational changes; heating and cooling sector; Omställningsprocesser; strategisk planering; deltagande backcasting; modularitet; deltagandemodellering; tvärvetenskap; organisationsförändringar; uppvärmning och kylning; Industriell ekologi; Industrial Ecology;

  Sammanfattning : Fostering sustainability transitions in the heating and cooling sector is a necessary and urgent issue. Steering mechanisms can enable coordination of actions by different actors towards common sustainability goals. LÄS MER

 5. 5. Provtagnings- och analysstrategi för lämplig mätosäkerhet

  Detta är en avhandling från Luleå tekniska universitet

  Författare :Patrik von Heijne; Luleå tekniska universitet.; [2014]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Applied Geology; Tillämpad geologi;

  Sammanfattning : Prior to the remediation of brownfields, extensive sampling and analysing isdone. The planned and reached measurement uncertainties are seldom asked forcontracting such types of investigations. Therefore they are usually not statednor discussed in the tenders. LÄS MER