Sökning: "redskap"

Visar resultat 1 - 5 av 152 avhandlingar innehållade ordet redskap.

 1. 1. Redskap för lärande? Återkoppling i samhällskunskap på gymnasiet

  Detta är en avhandling från Karlstad : Karlstads universitet

  Författare :Agneta Grönlund; Karlstads universitet.; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Feedback; Formative assessment; Civic didactics; Civic; Social studies; Upper Secondary School; Återkoppling; feedback; formativ bedömning; samhällskunskap; samhällskunskapsdidaktik; gymnasiet; Statsvetenskap; Political Science;

  Sammanfattning : This dissertation explores written and oral feedback in different contexts. The study is based on interviews with five Swedish teachers in Civics and on observations of their way of giving feedback in the classroom. Furthermore, teachers’ comments on the students’ written tasks were examined. LÄS MER

 2. 2. Slöjdpraktik i skolan – hand, tanke, kommunikation och andra medierande redskap Actaserien. Göteborg Studies in educational sciences, 183

  Detta är en avhandling från Göteborg : Acta Universitatis Gothoburgensis, Göteborg Studies in educational sciences, 183

  Författare :Marléne Johansson; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2002]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Slöjd; Sloyd; kommunikation; mediering; redskap; social praktik; sociokulturell; videodokumentation; dagboksanteckningar;

  Sammanfattning : Denna avhandling rapporterar en empirisk studie av slöjdpraktik i grundskolan. Fokus är riktat mot att studera slöjdaktiviteter mer ingående och vad slöjdande i skolan innebär som social praktik. LÄS MER

 3. 3. Med relationen som redskap? Om socialsekreterare, klientarbete och professionalitet i socialtjänsten

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Jessica Sjögren; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2018]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Social workers; social services; social worker-client relationship; professionalism; theorizing; Socionomer; socialtjänst; relationer; klientarbete; professionalitet; teoretisering;

  Sammanfattning : Syftet med denna avhandling är att belysa hur socionomer talar om relationen och dess betydelse för klientarbete inom socialtjänsten. Relationen mellan socialarbetare och klient beskrivs ofta som ett kärnområde i socialt arbete, som ”praktikens hjärta”, men ämnet är också laddat i det sociala arbetet diskurs. LÄS MER

 4. 4. Nya redskap för lärande : studier av lärarens val och användning av läromedel i gymnasieskolan

  Detta är en avhandling från Stockholm : HLS Förlag

  Författare :Ann-Christine Juhlin Svensson; Stockholms universitet.; [2000]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; educational media; textbooks; information technology; teaching; learning; school library; upper-secondary school; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : This dissertation consists of previously published reports with a summary. The main purpose of the empirical studies is to describe and analyse the function and use of educational media in teaching through the understanding and actions of teachers and librarians. LÄS MER

 5. 5. Språkliga redskap - Språklig beredskap : : en praktiknära studie om elevers ämnesspråkliga deltagande i ljuset av inkluderande undervisning

  Detta är en avhandling från Malmö universitet, Fakulteten för lärande och samhälle

  Författare :Maria Rubin; Malmö University.; Malmö University.; Högskolan Kristianstad.; Högskolan Kristianstad.; [2019]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Humanities Social Sciences;

  Sammanfattning : .... LÄS MER