Sökning: "Slöjd"

Visar resultat 1 - 5 av 11 avhandlingar innehållade ordet Slöjd.

 1. 1. Slöjd som berättelse - om skolungdom och estetiska perspektiv

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet, Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen

  Författare :Esko Mäkelä; Umeå universitet.; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; sloyd education; aesthetic expression; aesthetic learning; learner perspective; mediation; representation; narrative method; narrative artefacts; design objects; semiotics; SOCIAL SCIENCES Social sciences Educational work; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogiskt arbete; pedagogiskt arbete; educational work;

  Sammanfattning : The chief aim of this thesis is to explore aesthetic aspects of the Swedish school subject of sloyd. The research questions are: What do young people tell about sloyd? What aesthetic resources do they use? How can one describe the relation between what young people tell about sloyd and the aesthetic resources they use? A narrative approach was chosen to learn about activities and attitudes concerning aesthetic matters among young people in the 9th form in lower secondary schools. LÄS MER

 2. 2. Slöjdämnet : Intryck - uttryck - avtryck

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköpings universitet

  Författare :Kajsa Borg; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2001]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; Arts and Crafts; didactics; perspective of the pupil; compulsory school; manual work processes; self-made objects; cultural heritage; problemsolving; aesthetic learning processes; tacit knowledge; pupil centred teaching; bodily experience; communicative expressions; slöjd; slöjdundervisning; grounded theory; Arts and Crafts slöjd ; resthetic learning processes; communicative expressions.;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to illuminate and question the school subject Sloyd from the perspective of the former pupils, now adult persons The empirical investigations cover interviews with subject teachers and adult, focusing their memories of the Sloyd subject in the compulsory school. The analysis shows that the impression of the qualities of the subject is connected to the pupil's personal and bodily experience of the work process in textile, wood or metal material. LÄS MER

 3. 3. Slöjdpraktik i skolan – hand, tanke, kommunikation och andra medierande redskap Actaserien. Göteborg Studies in educational sciences, 183

  Detta är en avhandling från Göteborg : Acta Universitatis Gothoburgensis, Göteborg Studies in educational sciences, 183

  Författare :Marléne Johansson; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2002]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Slöjd; Sloyd; kommunikation; mediering; redskap; social praktik; sociokulturell; videodokumentation; dagboksanteckningar;

  Sammanfattning : Denna avhandling rapporterar en empirisk studie av slöjdpraktik i grundskolan. Fokus är riktat mot att studera slöjdaktiviteter mer ingående och vad slöjdande i skolan innebär som social praktik. LÄS MER

 4. 4. Litteracitetsaktiviteter i slöjd och samhällskunskap Fallstudier av flerspråkiga elevers textanvändning

  Detta är en avhandling från Göteborg : Acta Universitatis Gothoburgensis, Göteborg Studies in educational sciences, 183

  Författare :Eva Lindqvist; Stockholms universitet.; [2014]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; fallstudier; flerspråkighet; litteracitet; textanvändning; multimodalitet; Education in Languages and Language Development; utbildningsvetenskap med inriktning mot språk och språkutveckling;

  Sammanfattning : The present thesis comprises two case studies of two multilingual pupils in second-ary school, focusing on the relationship between knowledge, language and learning through a comparison of literacy activities in the two school subjects, Textile Crafts and Social Studies.The theoretical framework is sociocultural and the research methods include ob-servations, interviews and artifact analysis of the literacy practices in the two sub-jects as well as analyses of spoken and written texts. LÄS MER

 5. 5. Slöjdämnet i förändring : 1962 - 1994

  Detta är en avhandling från Linköpings universitet, Linköping

  Författare :Kajsa Borg; [1995]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; slöjd; läroplansstudier; slöjddidaktik; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education Subject didactics; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik Ämnesdidaktik;

  Sammanfattning : The first aim is to decide what is the core of the school subject Sloyd. The second aim is to find out how the subject has changed during the last 30 years and what and who have influenced the change. LÄS MER