Sökning: "lärare invandrare"

Hittade 5 avhandlingar innehållade orden lärare invandrare.

 1. 1. Skolan gör skillnad : Etnicitet och institutionell praktik

  Författare :Sabine Gruber; Erik Olsson; Peter Hervik; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Constructions; Ethnicity; Immigrants; Institutional practice; Pupils; Racism; School; Elever; Etnicitet; Institutionell praktik; Invandrare; Konstruktioner; Rasism; Skola; Ethnicity; Etnicitet;

  Sammanfattning : Studien undersöker hur etnicitet görs till en central kategori för skolans sociala organisation och används för att markera skillnader och därigenom gör elever till svenskar och invandrare. Intresset riktas också mot hur etnicitetskonstruktioner är förbundna med social komplexitet och samspelar med andra relationer, särskilt kön och klass. LÄS MER

 2. 2. Litteracitet och visuella texter : Studier om lärare och kortutbildade deltagare i sfi

  Författare :Qarin Franker; Monica Axelsson; Yvonne Eriksson; Christopher Stroud; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; adult basic literacy education; election posters; literacies; model reader; multimodality; reading paths; repertoire; second language; social semiotics; Swedish language programme for immigrants sfi ; visual texts; Bilingualism; Tvåspråkighet; Education in Languages and Language Development; utbildningsvetenskap med inriktning mot språk och språkutveckling;

  Sammanfattning : This thesis aims to contribute to the growing body of knowledge concerning the adult basic literacy education in the Nordic countries and broaden research on literacy from its traditional focus on verbal texts to include images and visual texts. The thesis comprises a research survey concerning adult literacy and two empirical, exploratory studies focusing on the use of visual texts in the basic Swedish language programme for adult immigrants, Svenskundervisning för invandrare (sfi). LÄS MER

 3. 3. Litteracitet och visuella texter. Studier om lärare och kortutbildade deltagare i sfi : Literacies and Visual Texts. Studies on Teachers and Low Educated Learners in the Basic Swedish Language Programme for Adult Immigrants

  Författare :Qarin Franker; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; alfabetisering; vuxnas litteracitet; andraspråksundervisning; sfi; visuella texter; sociosemiotik;

  Sammanfattning : This thesis aims to contribute to the growing body of knowledge concerning the adult basic literacy education in the Nordic countries and broaden research on literacy from its traditional focus on verbal texts to include images and visual texts. The thesis comprises a research survey concerning adult literacy and two empirical, exploratory studies focusing on the use of visual texts in the basic Swedish language programme for adult immigrants, Svenskundervisning för invandrare (sfi). LÄS MER

 4. 4. Vi och dom och alla dom andra andra på Komvux : Etnicitet, genus och klass i samspel

  Författare :Jeanette Hägerström; Sociologi; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Social Inclusion; Outsiders; Established; Class; Gender; Race; Adult Education; Ethnicity; Social Exclusion; Sociology; Sociologi;

  Sammanfattning : This thesis, set in an educational context (Swedish Komvux, high school adult education), deals with how groups of us and them are constructed, changed and reproduced. In order to understand the processes of us and them I have looked at the interconnections between gender, ethnicity and class utilising participant observations and semi-structured interviews. LÄS MER

 5. 5. Skolledare i grundskolan : en fallstudie av biträdande rektorers möte med skolledning

  Författare :Ingvar Persson; Utbildningsvetenskap; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; in-service training; training; competence development; competence; shortage of knowledge; models for working; support employees; reflections; experiences; Assistant principals; face the work; case study; Pedagogy and didactics; Pedagogik; didaktik;

  Sammanfattning : The issues of the study are: How do the assistant principals face the work as school leaders? Which demands of competence do the new school leaders face? Which needs of competence development exist for new school leaders? In the school studied the organization of the management was changed from one principal and one director of studies to one principal and six assistant principals. All of these were new as school leaders and lacking knowledge as well as experiences in working in school management. LÄS MER