Sökning: "goda mötet"

Hittade 4 avhandlingar innehållade orden goda mötet.

 1. 1. Jakten på ett hållbart arbete – fackliga utmaningar och möjligheter i mötet med lean

  Författare :Stina Johansson; Karolina Parding; Lena Abrahamsson; Carl-Gösta Hansson; Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Fackförening; lean; utmaningar; möjligheter; arbetsorganisation; Arbetsvetenskap; Human Work Science;

  Sammanfattning : Managementkonceptet lean innehar idag en ledande position inom svensk industri alltsedan konceptet fick sin genomslagskraft på mitten av 1990-talet. Trots att konceptet som sådant väcker frågeställningar om dess inverkan på medlemmarnas arbetsmiljö är det omöjligt för fackföreningsrörelsen att stå emot denna trend; istället har de att finna vägar för att hantera lean. LÄS MER

 2. 2. Den svårfångade delaktigheten i skolan : Ett ungdomsperspektiv på hinder och möjligheter

  Författare :Margareta Bergström; Inger Holm; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Interdisciplinary studies; TVÄRVETENSKAP; ungdomars erfarenheter och upplevelser av delaktighet; en skola för alla; delaktighet och utanförskap; delaktighet ur ungdomars perspektiv; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN;

  Sammanfattning : Den här avhandlingen handlar om ungdomars erfarenheter och upplevelser av delaktighet i det som enligt skolans mål skall vara ´en skola för alla´. Vi har under tre terminer varit deltagande observatörer och intervjuat ungdomar på en skola (år 6-9) som vi kallar Vegaskolan. LÄS MER

 3. 3. Sjukskrivningspraxis på vårdcentralen

  Författare :Peter Hultgren; Gunnar Olofsson; Lena Agevall; Per Carlsson; Växjö universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Sjukdomsgrundad arbetsoförmåga; professionalism; sjukintyg; Sociology; Sociologi; Sociology; Sociologi;

  Sammanfattning : Den här undersökningen handlar om vårdcentralens läkare och deras sjukskrivningspraxis. Till vårdcentralen kommer patienter med olika sjukdomsbilder och ohälsoproblem. Det är läkarnas grannlaga uppgift att utfärda sjukintyg även om en stor del av de sjukdomsbilder som läkaren möter är oklara. LÄS MER

 4. 4. On the Challenges for Time-of-Flight Electron Spectroscopy at Storage Rings

  Författare :Christian Stråhlman; Lunds universitet; []
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; time-of-flight; photoelectron spectroscopy; MAX IV; storage ring; detector gating; chopper; coincidence spectroscopy;

  Sammanfattning : Time-of-flight (TOF) techniques for energy analysis have been common in electron spectroscopy for many decades. TOF-based electron spectrometers benefit from higher transmission and information rate compared to their main competitor: the hemispherical analyser; the drawback being their lower energy resolution. LÄS MER