Sökning: "Stina Johansson"

Visar resultat 1 - 5 av 19 avhandlingar innehållade orden Stina Johansson.

 1. 1. Gamla och nya frivillighetsformer : Äldreomsorgshybrider växer fram

  Författare :Mairon Johansson; Kerstin Gynnerstedt; Stina Johansson; Växjö universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; sociala frivilligorganisationer; äldreomsorg; frivilliga; volontärer; välfärdsmix; Social work; Socialt arbete; Socialt arbete; Social Work;

  Sammanfattning : The interest for voluntary services in elderly care has increased in recent years and some have claimed that new types have emerged within the field. What’s new with these types of services? This licentiate dissertation focuses on the relationship between voluntary services and local authority elderly care in Sweden. LÄS MER

 2. 2. Metabolic roles of adenosine : Studies using genetically modified mice and transfected cells

  Författare :Stina Johansson; Karolinska Institutet; Karolinska Institutet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; Adenosine; A1 receptor; adipocyte; pancreas; skeletal muscle; GHSR1a; caffeine; metabolism and knock out mouse;

  Sammanfattning : The aim of this thesis was to further investigate the metabolic roles of adenosine. The endogenous nucleoside adenosine acts by binding to the four adenosine receptors, A1R, A2AR, A2BR and A3R. The A1R is the adenosine receptor that has been proposed to be the one most involved in metabolism. LÄS MER

 3. 3. Forskare - behandlare - patient : en studie i praktisk forskningsetik

  Författare :Stina Johansson; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; forskningsetik; behandlingsforskning; yrkesetik; Sociology; Sociologi; sociologi; Sociology;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Jakten på ett hållbart arbete – fackliga utmaningar och möjligheter i mötet med lean

  Författare :Stina Johansson; Karolina Parding; Lena Abrahamsson; Carl-Gösta Hansson; Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Fackförening; lean; utmaningar; möjligheter; arbetsorganisation; Arbetsvetenskap; Human Work Science;

  Sammanfattning : Managementkonceptet lean innehar idag en ledande position inom svensk industri alltsedan konceptet fick sin genomslagskraft på mitten av 1990-talet. Trots att konceptet som sådant väcker frågeställningar om dess inverkan på medlemmarnas arbetsmiljö är det omöjligt för fackföreningsrörelsen att stå emot denna trend; istället har de att finna vägar för att hantera lean. LÄS MER

 5. 5. Managing Vulnerability : Everyday Interaction in Sheltered Accommodations

  Författare :Richard Gäddman Johansson; Stina Bergman Blix; Ilkka Henrik Mäkinen; Karen Christensen; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; vulnerability; social interaction; care and service provision; service users; support workers; sheltered accommodations; intellectual and developmental disabilities; LSS; Sociologi; Sociology;

  Sammanfattning : The purpose of this dissertation is to develop our understanding of the performance and management of vulnerability in social interaction. The term vulnerability is used frequently within a wide range of scholarly fields, however common conceptions of vulnerability have been criticized for containing normative assumptions about our propensities for being exposed to and capabilities for dealing with adverse events and experiences. LÄS MER