Sökning: "Margareta Bergström"

Hittade 3 avhandlingar innehållade orden Margareta Bergström.

 1. 1. Den svårfångade delaktigheten i skolan : Ett ungdomsperspektiv på hinder och möjligheter

  Författare :Margareta Bergström; Inger Holm; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Interdisciplinary studies; TVÄRVETENSKAP; ungdomars erfarenheter och upplevelser av delaktighet; en skola för alla; delaktighet och utanförskap; delaktighet ur ungdomars perspektiv; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN;

  Sammanfattning : Den här avhandlingen handlar om ungdomars erfarenheter och upplevelser av delaktighet i det som enligt skolans mål skall vara ´en skola för alla´. Vi har under tre terminer varit deltagande observatörer och intervjuat ungdomar på en skola (år 6-9) som vi kallar Vegaskolan. LÄS MER

 2. 2. Herrskapen och den lokala politiken : Eds socken, ca 1650–1900

  Författare :Joakim Malmström; Jan Lindegren; Margareta Revera; Carin Bergström; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :History; Sweden 1650-1900; parish; church; parish assemblies; local gentry; estates; politics and policies; patriarchalism; commercial farming; Historia; Eds socken; herrskap;

  Sammanfattning : This thesis focuses on the local gentry (herrskapen) in a rural parish, just north of the Swedish capital of Stockholm, in the years 1650–1900. During this period, Sweden was transformed from a traditional agrarian society into an industrial state. LÄS MER

 3. 3. Blood-Brain Barrier Transport : Investigation of Active Efflux using Positron Emission Tomography and Modelling Studies

  Författare :Stina Syvänen; Margareta Hammarlund-Udenaes; Mats Bergström; Gunnar Blomquist; Jashvant Unadkat; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :Pharmaceutical biosciences; pharmacokinetics; P-glycoprotein; blood-brain barrier; modelling; PET; active efflux; species differences; [11C]verapamil; drug development; Farmaceutisk biovetenskap;

  Sammanfattning : This thesis examines the transport of exogenous molecules across the blood-brain barrier (BBB), focusing on active efflux, using positron emission tomography (PET), computer simulation and modelling. P-glycoprotein (P-gp) inhibition was studied using [11C]verapamil and [11C]hydroxyurea was investigated as a new marker for active efflux transport. LÄS MER