Sökning: "Institutionen för hälsovetenskaper"

Visar resultat 1 - 5 av 1130 avhandlingar innehållade orden Institutionen för hälsovetenskaper.

 1. 1. Bedömning för vilket lärande? : En studie av vad bedömning för lärande blir och gör i ämnet idrott och hälsa

  Författare :Björn Tolgfors; Marie Öhman; Mikael Quennerstedt; Jörgen Tholin; Örebro universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Assessment for learning AfL ; formative assessment; physical education and health PEH ; governmentality; performativity; the didactic triangle; Sports Science; Idrottsvetenskap;

  Sammanfattning : This dissertation deals with the didactic consequences of assessment for learning (AfL) in the subject of physical education and health (PEH) at three upper secondary schools in Sweden. The purpose of the study is to investigate how assessment for learning is realised in PEH and what triadic relations between the teacher, student and subject content are established in the formative assessment practice. LÄS MER

 2. 2. Situationen på den svenska arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning : en sekundäranalys om sysselsättning, yrkesnivå, diskriminering, stöd och anpassning för personer med olika typer av funktionsnedsättning

  Författare :Tomas Boman; Stephen Widén; Berth Danermark; Anders Kjellberg; Jan Tössebro; Örebro universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Type of disability; disabilities; employment; occupational attainment; discrimination; support and adaptation; excluding processes; inclusion;

  Sammanfattning : The overall aim of this thesis is to explore how the labour market situation appears to persons with different types of disabilities in Sweden. Study I (n=4 359) examined the importance of the person’s type of disability for the possibility of having a job. LÄS MER

 3. 3. Improving venous blood specimen collection practices : method development and evaluation of an educational intervention program

  Författare :Karin Bölenius; Christine Brulin; Kjell Grankvist; Johan Söderberg; Ewa Idvall; Umeå universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Education; Experiences; Guideline adherence; Haemolysis; Intervention; Patient safety; Phlebotomy; Practical skills; Preanalytical errors; Primary healthcare; Questionnaires; Reliability and validity; Venous blood specimen collection; omvårdnadsforskning med medicinsk inriktning; Caring Sciences; Clinical Chemistry; klinisk kemi;

  Sammanfattning : Background: About 60%–80% of decisions regarding diagnosis and treatment are based on laboratory test results. Low adherence to venous blood specimen collection (VBSC) guidelines may lead to erroneous or delayed test results, causing patient harm and high healthcare costs. LÄS MER

 4. 4. Dance Intervention for Adolescent Girls with Internalizing Problems : Effects and Experiences

  Författare :Anna Duberg; Margareta Möller; Lars Hagberg; Helena Sunvisson; Töres Theorell; Örebro universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Adolescent Health; Body Awareness; Cost Effectiveness; Dance; Enjoyment; Physical Activity; Randomized Controlled Trial; Self-rated Health; Vårdvetenskap; Nursing Science;

  Sammanfattning : Globally, psychological health problems are currently among the most serious public health challenges. Adolescent girls suffer from internalizing problems, such as somatic symptoms and mental health problems, at higher rates than in decades. LÄS MER

 5. 5. Vardagslivets aktiviteter. Handlingen som terapeutiskt redskap vid återhämtning för personer med svårare psykiska funktionshinder : En analys av arbetsterapeuters berättelser med utgångspunkt i G H Meads teori om social handling

  Författare :Marianne Boström; Berth Danermark; Håkan Thorsén; Gunilla Isaksson; Örebro universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; occupational therapy intervention; social interaction; process; self; context; participation; engagement; everyday occupation; symbolic interactionism; abductive analyses; Handikappvetenskap; Disability Science;

  Sammanfattning : There is a need of community-based treatment methods with focus on everyday occupations, for persons with severe mental disabilities. The importance of occupation in achieving health has been highlighted in large mental hospitals and community-based service/support designed for people with severe mental disabilities who today live in society. LÄS MER