Sökning: "Institutionen för hälsovetenskaper"

Visar resultat 1 - 5 av 1091 avhandlingar innehållade orden Institutionen för hälsovetenskaper.

 1. 1. Bedömning för vilket lärande? : En studie av vad bedömning för lärande blir och gör i ämnet idrott och hälsa

  Författare :Björn Tolgfors; Marie Öhman; Mikael Quennerstedt; Jörgen Tholin; Örebro universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Assessment for learning AfL ; formative assessment; physical education and health PEH ; governmentality; performativity; the didactic triangle; Sports Science; Idrottsvetenskap;

  Sammanfattning : This dissertation deals with the didactic consequences of assessment for learning (AfL) in the subject of physical education and health (PEH) at three upper secondary schools in Sweden. The purpose of the study is to investigate how assessment for learning is realised in PEH and what triadic relations between the teacher, student and subject content are established in the formative assessment practice. LÄS MER

 2. 2. Improving venous blood specimen collection practices : method development and evaluation of an educational intervention program

  Författare :Karin Bölenius; Christine Brulin; Kjell Grankvist; Johan Söderberg; Ewa Idvall; Umeå universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Education; Experiences; Guideline adherence; Haemolysis; Intervention; Patient safety; Phlebotomy; Practical skills; Preanalytical errors; Primary healthcare; Questionnaires; Reliability and validity; Venous blood specimen collection; omvårdnadsforskning med medicinsk inriktning; Caring Sciences; Clinical Chemistry; klinisk kemi;

  Sammanfattning : Background: About 60%–80% of decisions regarding diagnosis and treatment are based on laboratory test results. Low adherence to venous blood specimen collection (VBSC) guidelines may lead to erroneous or delayed test results, causing patient harm and high healthcare costs. LÄS MER

 3. 3. Health for future : self-rated health and social status among adolescents

  Författare :Junia Joffer; Lars Jerdén; Reneé Flacking; Ann Öhman; Anna Sarkadi; Umeå universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Adolescent; health; self-rated health; smoking; self-esteem; social status; subjective social status; gender; social norms; think-aloud interview; Public health; folkhälsa;

  Sammanfattning : The overall aim of this thesis was to explore self-rated health, subjective social status and smoking in adolescents.This thesis consists of a qualitative and a quantitative study. The qualitative study was an interview study that included 58 participants in the 7th and 12th grades. LÄS MER

 4. 4. Tid för vårdande möten : Att vidmakthålla och utveckla vårdandet med patientperspektivet i fokus

  Författare :Elisabeth Lindberg; Ekebergh Margaretha; Charlotte Delmar; Linnéuniversitetet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Caring science; development; hermeneutics; lived experiences; older patients; participation; patient perspective; phenomenology; team meeting; ward round; Vårdvetenskap; Caring Science; Vårdvetenskap;

  Sammanfattning : Aim: The overall aim is to examine how a patient perspective, grounded in caring science, can be preserved and developed in the context of hospital care. Methods: The first study examines attitudes towards caring science in a clinical practice. LÄS MER

 5. 5. Situationen på den svenska arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning : en sekundäranalys om sysselsättning, yrkesnivå, diskriminering, stöd och anpassning för personer med olika typer av funktionsnedsättning

  Författare :Tomas Boman; Stephen Widén; Berth Danermark; Anders Kjellberg; Jan Tössebro; Örebro universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Type of disability; disabilities; employment; occupational attainment; discrimination; support and adaptation; excluding processes; inclusion;

  Sammanfattning : The overall aim of this thesis is to explore how the labour market situation appears to persons with different types of disabilities in Sweden. Study I (n=4 359) examined the importance of the person’s type of disability for the possibility of having a job. LÄS MER