Sökning: "Inger Holm"

Hittade 4 avhandlingar innehållade orden Inger Holm.

 1. 1. Family meal experiences : perspectives on practical knowledge, learning and culture

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro universitetsbibliotek

  Författare :Inger M. Jonsson; Inga-Britt Gustafsson; Marianne Pipping Ekström; Lotte Holm; [2004]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; culture; children; education; family meal; family practice; food; experience; information; learning; practical knowledge; SOCIAL SCIENCES Other social sciences Culinary Arts and Meal Science; SAMHÄLLSVETENSKAP Övrig samhällsvetenskap Måltidskunskap; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Måltidskunskap; Culinary Arts and Meal Science;

  Sammanfattning : This thesis consists of four studies reflecting information and education on food and meals at different levels of society. The educational efforts are directed towards everyday family practices. LÄS MER

 2. 2. Den svårfångade delaktigheten i skolan Ett ungdomsperspektiv på hinder och möjligheter

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Margareta Bergström; Inger Holm; [2005]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Interdisciplinary studies; TVÄRVETENSKAP; ungdomars erfarenheter och upplevelser av delaktighet; en skola för alla; delaktighet och utanförskap; delaktighet ur ungdomars perspektiv; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN;

  Sammanfattning : Den här avhandlingen handlar om ungdomars erfarenheter och upplevelser av delaktighet i det som enligt skolans mål skall vara ´en skola för alla´. Vi har under tre terminer varit deltagande observatörer och intervjuat ungdomar på en skola (år 6-9) som vi kallar Vegaskolan. LÄS MER

 3. 3. Heliga Birgittas uppenbarelser bok 7 efter Cod. Ups. C 61 : Diplomatorisk utgåva med kommenterande inledning

  Detta är en avhandling från Uppsala : Svenska fornskriftsällskapet

  Författare :Inger Lindell; [2000]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Scandinavian languages - general; diplomatic edition; Birgitta s Revelations; Book VII; MS Ups. C 61; MS Cod. Holm. A 5a; codicological description; linguistic revision; Nordiska språk - allmänt; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Scandinavian languages; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Nordiska språk; nordiska språk; Scandinavian Languages;

  Sammanfattning : This dissertation contains a diplomatic edition of Book VII of St Birgitta's Revelations from the Uppsala MS C 61. Book VII was written at the beginning of the 16th centuary, but its language reflects an earlier textual stage. The edition sheds light on the language of one of our earliest Old Swedish translations. LÄS MER

 4. 4. Handskriftens materialitet Studier i den fornsvenska samlingshandskriften Fru Elins bok (Codex Holmiensis D 3)

  Detta är en avhandling från Uppsala : Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet

  Författare :Agnieszka Backman; Henrik Williams; Lasse Mårtensson; Inger Lindell; [2017]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Material Philology; Manuscript Studies; manuscript culture; late mediaeval; Old Swedish; Cod. Holm. D 3; the Eufemiavisor; Flores och Blanzeflor; Herr Ivan Lejonriddaren; romances; amen; structuring strategies; quire signatures; paratext; materialfilologi; handskriftskultur; semedeltida; handskrift; fornsvenska; Cod. Holm. D 3; Eufemiavisorna; Flores och Blanzeflor; Herr Ivan Lejonriddaren; riddarromaner; amen; strukturerande strategier; läggsignaturer; paratext; Nordiska språk; Scandinavian Languages;

  Sammanfattning : This dissertation contains a study of the multitext manuscript Codex Holmiensis D 3 based in Material Philology and its focus on the material conditions underlying manuscripts. The aim of the investigation is to describe D 3 in order to increase understanding of its material conditions including content and circumstance of copying, as well as its use and purpose. LÄS MER