Sökning: "psychosomatics"

Visar resultat 1 - 5 av 49 avhandlingar innehållade ordet psychosomatics.

 1. 1. The Mysterious Life of the Body : A New look at Psychosomatics

  Detta är en avhandling från Linköping : Tema, Linköpings universitet

  Författare :Jennifer Bullington; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [1999]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN; Mind-body problem; dualism; psychosomatics; lived-body; phenomenology;

  Sammanfattning : The aim of this study is to critically examine traditional psychosomatic theories, paying special attention to certain philosophical issues such as the mind-body problem and efficacious mechanisms of interaction between meaning, understood as psychosocial factors, and that which is traditionally called "body" (the material, objectified body). Afterwards, an alternative psychosomatic theory is worked out, drawing inspiration from the phenomenology of Maurice Merleau-Ponty. LÄS MER

 2. 2. Vascular dementia - classification and clinical correlates

  Detta är en avhandling från Lund University, Faculty of Medicine

  Författare :Ulla Andin; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; psychosomatics; Psychiatry; clinical psychology; Medicine human and vertebrates ; falls; clinical course; hypertension; orthostatic hypotension; dizziness; cerebrovascular disease; Alzheimer?s disease; Neuropathological subgroups; cardiovascular disease; Psykiatri; klinisk psykologi; psykosomatik; Medicin människa och djur ;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Demens är ingen enhetlig sjukdom utan ett syndrom dvs en beteckning på en grupp symtom, som beskriver en långvarig försämring av hjärnans psykiska funktioner. Demens kan ha olika klinik profil och orsakas av olika skador och sjukdomar. Den vanligaste demenssjukdomen är Alzheimers sjukdom. LÄS MER

 3. 3. Severely mentally ill individuals in the community: Needs for care, quality of life and social network

  Detta är en avhandling från Österhagsgatan 36, SE-212 22, Malmö, Sweden

  Författare :Anita Bengtsson Tops; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Psychiatry; sense of coherence; social network; needs for care; schizophrenia; quality of life; clinical psychology; psychosomatics; Psykiatri; klinisk psykologi; psykosomatik;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Avinstitutionaliseringen av den psykiatriska vården har medfört att personer med funktionshinder p.g.a. en psykisk sjukdom numera huvudsakligen bor och erbjuds vård ute i samhället. LÄS MER

 4. 4. Psychiatric nurses' view of nursing care, clinical supervision and individualised care : interventions on a dementia and on a general psychiatric ward

  Detta är en avhandling från Department of Nursing, Faculty of Medicine, Lund University

  Författare :Agneta Berg; [2000]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; burnout; creativity; job satisfaction; lived experience; clinical group supervision; general psychiatric care; Psychiatric nurses; dementia care; Psychiatry; clinical psychology; psychosomatics; Psykiatri; klinisk psykologi; psykosomatik;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Psykiatriska vårdares erfarenheter av omvårdnad, grupphandledning och individuellt planerad omvårdnad på en avdelning för vård av gravt dementa personer och på en allmänpsykiatrisk avdelning. Avhandlingens övergripande syfte var att undersöka vårdarnas upplevelse av omvårdnadsarbetet samt betydelsen och effekterna av införandet av systematisk klinisk grupphandledning och individuellt planerad omvårdnad. LÄS MER

 5. 5. Case management for individuals with severe mental illness. A process-outcome study of ten pilot services in Sweden

  Detta är en avhandling från Div, of Psychiatry, Dept. of Clinical Neuroscience, University Hospital, SE-221 85, Lund, Sweden

  Författare :Tommy Björkman; Lunds universitet.; Lund University.; [2000]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; psychosomatics; severe mental illness; Case management; client satisfaction; quality of life; needs for care; Psykiatri; use of health care; clinical psychology; Psychiatry; klinisk psykologi; psykosomatik;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Samhällets stöd, service och vård till människor med psykiska funktionshinder har under de senaste decennierna genomgått stora förändringar. Det har skett en övergång från slutna till samhällsbaserade öppna vårdformer. LÄS MER