Sökning: "nursing home"

Visar resultat 1 - 5 av 299 avhandlingar innehållade orden nursing home.

 1. 1. Nursing care for patients on the edge of life Nurses’ experiences of nursing care in intensive and nursing home related to questions of withholding or withdrawing curative treatment

  Detta är en avhandling från Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper

  Författare :Reidun Hov; Elsy Athlin; Birgitta Hedelin; Kim Lützén; [2007]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; life - sustaining treatment; nursing care; nursing home; ICU; phenomenology; phenomenography; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Caring sciences Nursing; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Vårdvetenskap Omvårdnad; Nursing Science; Omvårdnad; fd vårdvet. ;

  Sammanfattning : Aim: The overall aim of this thesis was to deepen the understanding of nursing care for seriously ill patients on the edge of life in intensive care unit (ICU) and nursing home when questions were raised whether to withhold or withdraw curative treatment. Method: All studies were conducted in a qualitative frame of reference with interviews of nurses in two contexts in Norway; group interviews of 14 nurses in an ICU (study I, III), and individual interviews of 14 nurses in two nursing homes (study II, IV). LÄS MER

 2. 2. Gerotranscendence from a Nursing Perspective – from Theory to Implementation

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Barbro Wadensten; Uppsala universitet.; [2003]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Caring sciences; Gerontology nursing; Gerontological care; Gerotranscendence; Nursing theory; Nursing models; Gerontological theory; Ageing; Care of older people; Nursing; Guidelines; Innovation; Vårdvetenskap; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Caring sciences; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Vårdvetenskap;

  Sammanfattning : The overall aim of the present thesis was to gain further knowledge about the nursing theoretical basis of care of older people, to translate the theory of gerotranscendence into practical guidelines, and to implement the theory and guidelines in practical settings.Study I comprised a literature search and a review with qualitative analysis of nursing theories. LÄS MER

 3. 3. Neighbourhood nursing connection, place and meaning in the everyday experience of dementia

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Elzana Odzakovic; Ingrid Hellström; Agneta Kullberg; Richard Ward; Annica Kihlgren; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; dementia; living alone; neighbourhood; neighbourhood nursing; social connections;

  Sammanfattning : Background: Recent policy is marked by a shift towards enabling people with dementia to remain at home and in their neighbourhoods, yet little is known about the wider perspective of neighbourhood as an everyday place of connection, practice and meaning in the lives of people with experience of dementia.  Aims: The aim of this thesis is twofold. LÄS MER

 4. 4. Möten mellan människor och teknologi berättelser från intensivvårdssjuksköterskor och personer som ventilatorbehandlas i hemmet

  Detta är en avhandling från Umeå : Omvårdnad

  Författare :Berit Lindahl; Per-Olof Sandman; Birgit Rasmussen; Ingegerd Bergbom; [2005]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Nursing; critical care nursing; home mechanical ventilation; ventilator; home-nursing-professional; home health care; spiritual care; advocacy; testimony; qualitative-studies; phenomenological hermeneutics; Omvårdnad; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Caring sciences Nursing; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Vårdvetenskap Omvårdnad; omvårdnadsforskning med medicinsk inriktning; Caring Sciences;

  Sammanfattning : The overall aim of this thesis is to illuminate meanings of the relation between human beings, technology and care, as narrated by critical care nurses and people in need of home mechanical ventilation (HMV). The data are based on narrative research interviews with six intensive care nurses (I), 13 people who were about to start HMV (II), these 13 people were interviewed for a second time six to eight months after HMV had started (III), and nine persons with more than two years HMV experience (IV). LÄS MER

 5. 5. Encounters in nursing homes : Experiences from nurses, residents and relatives

  Detta är en avhandling från Göteborgs universitet

  Författare :Lars Westin; Unni Lindström; [2008]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Nursing Homes; Encounters; Nursing Home Staff; Residents; Relatives; Nurses; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Caring sciences; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Vårdvetenskap; Medical sciences; Medicin;

  Sammanfattning : The care of residents in nursing homes (special housing) is a major challenge for the nursing profession, especially as the population of older people has increased in recent decades. One important aim of this care is to promote the wellbeing and security of the residents. LÄS MER