Sökning: "möjligheter"

Visar resultat 1 - 5 av 1148 avhandlingar innehållade ordet möjligheter.

 1. 1. Berättandets möjligheter : Multimodala berättelser och estetiska lärprocesser

  Författare :Märtha Andersson; Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; aesthetic learning processes; children; ethnography; interaction; meaning-making; multimodal learning; narrative; school; socio-cultural perspective; barn; berättande; estetiska lärprocesser; etnografi; interaktion; meningsskapande; multimodalt lärande; skola; sociokulturellt perspektiv; barn; berättande; estetiska lärprocesser; etnografi; interaktion; meningsskapande; multimodalt lärande; skola; sociokulturellt perspektiv; Svenska med didaktisk inriktning; Swedish and Education;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate meaning-making in pupils' multimodal narratives that have emerged in aesthetic learning processes. To, with the support of ethnographic methods and theories of narrative and multimodality, study the resources and strategies used by the pupils. LÄS MER

 2. 2. Magiska möjligheter : Harry Potter, Artemis Fowl och Cirkeln i skolans värdegrundsarbete

  Författare :Malin Alkestrand; Litteraturvetenskap; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; fantasy literature; didactics; values; didactic potential; defamiliarisation; allegory; power; intersectionality; Harry Potter; Artemis Fowl; The Engelsfors Trilogy; fantasylitteratur; didaktik; värdegrund; värdegrundsarbete; didaktisk potential; främandegöring; allegori; makt; intersektionalitet; Harry Potter; Artemis Fowl; Engelsforstrilogin; Comparative literature; Litteraturvetenskap; fantasylitteratur; didaktik; värdegrund; didaktisk potential; främmandegöring; allegori; makt; intersektionalitet; Harry Potter; Artemis Fowl; Engelsforstrilogin;

  Sammanfattning : Sedan den första Harry Potter-boken publicerades år 1997 har intresset för fantasylitteratur ökat lavinartat. Miljontals barn, ungdomar och vuxna har följt sina mest omtyckta fantasyhjältar och –hjältinnor på deras äventyr in i magiska världar, där verklighetens lagar utmanas, överskrids och ställs på ända. LÄS MER

 3. 3. Lokalpolitikens möjligheter : historisk policyanalys av problemnärhet och effektivitet i kommunal policy och dess betydelse för politisk legitimitet

  Författare :Anders Hanberger; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; political legitimacy; local problems; problem-orientated; problem-effective; local government policy;

  Sammanfattning : A tentative historicalpolicy analysis is developed to generate knowledge about local government policies and political legitimacy, as well as to contribute to policy analysis methodology. Social indicators, institutions and actors are used to gain knowledge about the phenomena. LÄS MER

 4. 4. Meningsskapandets möjligheter : multimodal teoribildning och multiliteracies i skolan

  Författare :Petra Magnusson; Malmö högskola; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Design; design authority; design process; design-theoretical perspective; discourse; ethnography; fiction; learning design sequence; literacy; media; media ecology; mode; multimodal; meaning; meaning-making; meaning-offering; multiliteracies; reading; socio cultural; design;

  Sammanfattning : This thesis concerns the changing predispositions and conditions for contemporary meaning-making in school education. From a socio-cultural perspective, multimodal theory formation is used to find suitable tools and concepts for developing teaching and learning. LÄS MER

 5. 5. Meningsskapandets möjligheter : multimodal teoribildning och multiliteracies i skolan

  Författare :Petra Magnusson; Malmö högskola; []
  Nyckelord :design; design authority; design process; design-theoretical perspective; discourse; ethnography; fiction; learning design sequence; literacy; media; media ecology; mode; multimodal; meaning; meaning-making; meaning-offering; multiliteracies; reading; socio cultural;

  Sammanfattning : This thesis concerns the changing predispositions and conditions for contemporary meaning-making in school education. From a socio-cultural perspective, multimodal theory formation is used to find suitable tools and concepts for developing teaching and learning. LÄS MER