Sökning: "Interdisciplinary studies"

Visar resultat 1 - 5 av 1247 avhandlingar innehållade orden Interdisciplinary studies.

 1. 1. Digital Intimacies Doing Digital Media Differently

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Helga Sadowski; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2016]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Digital media; intimacy; cultural studies; media studies; affect; feminism; gender; coding; online harassment; ASMR; internet politics; digital intimacy; Digitala medier; intimitet; kulturstudier; mediestudier; affekt; feminism; genus; programmering; online trakasserier; ASMR; internetpolitik; digital intimitet;

  Sammanfattning : Digital media have become an integral part of many people’s everyday lives and constitute an intimate presence therein. Utilizing the concept of digital intimacy to focus on these recent developments, this doctoral dissertation takes the perspectives of feminist cultural studies and affect theory to analyze how digital media are becoming more intimate and how in turn intimacy is remediated within digital cultures. LÄS MER

 2. 2. Making Death Matter A Feminist Technoscience Study of Alzheimer's Sciences in the Laboratory

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Tara Mehrabi; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2016]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Agential realism; posthumanities; new materialism; feminist technoscience; STS; gender studies; Human Animal Studies; matters of practice; animal experimentation; spectrum of killability; agential asymmetry; Drosophila melanogaster; fruit flies; Alzheimer’s sciences; laboratory ethnography; biological waste; politics of categorization; mattering death; ethics of relationality.; Agentiell realism; posthumaniora; nymaterialism; feministiska teknovetenskpliga studier; genusvetenskap; STS; human animal studies; vetenskapliga praktiker; djurförsök; agentiell assymetri; Drosophila melanogaster; fruktflugor; Alzheimers sjukdomar; labbetnografi; biologiskt avfall; döden; relationell etik; processontologi;

  Sammanfattning : Denna avhandling utgör ett bidrag till feministiska laboratoriestudier och är en kritisk analys av naturvetenskaperna. Närmare bestämt är det en feministisk studie av forskning om Alzheimers sjukdom, dess biokemiska verkningar och dödliga relationer utifrån ett års fältarbete som labbtekniker i ett fluglabb. LÄS MER

 3. 3. "Speakings" of resistance. Women politicians negotiating discursive power in Cambodia

  Detta är en avhandling från Göteborg : Göteborg University

  Författare :Mona Lilja; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; resistance; power; gender; Cambodia;

  Sammanfattning : This thesis focuses on power and resistance in two main sites of exploration. Firstly, it discusses the ways women politicians comprehend and relate to what they experience as the 'dominant' discourses on women and politics, including gendered power relations, in Cambodia. LÄS MER

 4. 4. Communicating visions for urban development : a micro-study of a governance process

  Detta är en avhandling från ; Department of Landscape Architecture, Planning and Management, Swedish University of Agricultural Sciences

  Författare :Måns Norlin; Sveriges lantbruksuniversitet.; [2014]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; LANTBRUKSVETENSKAPER; AGRICULTURAL SCIENCES;

  Sammanfattning : This thesis studies the topic of policy making in the context of producing a comprehensive plan. The thesis uses the case of a municipality in Sweden. Contributing to the understanding of how governance processes can be performed, this thesis studies policy making in a collaborative situation. LÄS MER

 5. 5. Först när vi får ansikten: Ett flerkulturellt samtal om feminism, etik och teologi

  Detta är en avhandling från Atlas

  Författare :Karin Sporre; Högskolan Dalarna.; Umeå universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; [1999]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; Etik; feministisk teori; feministisk teologi; Mary Grey; Chung Hyun Kyung; Katie G Cannon.; HUMANITIES and RELIGION Religion Theology; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Religionsvetenskap Teologi; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Gender studies; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Genus; universalism.; moral agent; Oppression; subject; ethical knowledge; vision; Katie G. Cannon; Mary C. Grey; justice restorative ; feminist ethics; feminist theology; contexts; epistemological privilege; women’s experience; Theology; Teologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Jag genomför i min avhandling en etisk analys av texter av tre samtida feministiska teologer: Chung Hyun Kyung, Sydkorea, Katie G. Cannon, USA och Mary C. Grey, Storbritannien. LÄS MER