Sökning: "etnografi och litteratur"

Visar resultat 1 - 5 av 7 avhandlingar innehållade orden etnografi och litteratur.

 1. 1. La Commission européenne et ses pratiques communicatives : Étude des dimensions linguistiques et des enjeux politiques des communiqués de presse

  Författare :Maria Lindholm; Jan Anward; Geert Jacobs; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; European Commission; EU; press releases; EU communication policy; communicative practices; communicative dilemma; communicative genres; communication situation; genre analysis; ethnography; tense variation; text pattern; text production; Europeiska kommissionen; EU; pressmeddelanden; EU:s kommunikationspolitik; kommunikativa praktiker; kommunikativt dilemma; kommunikativa genrer; kommunikationssituation; genreanalys; etnografi; tempusvariation; textmönster; textproduktion; Languages and linguistics; Språkvetenskap;

  Sammanfattning : I den här avhandlingen studeras Europeiska kommissionens kommunikativa praktiker i ljuset av de pressmeddelanden som dagligen distribueras till världens största presskår i Bryssel, men också via internet till andra journalister och allmänheten.Övergripande syften med avhandlingen är att beskriva textproduktionen i denna en av världens största textproducenter och att lyfta fram den, hittills förvånansvärt osynliga, språkliga dimensionen av kommissionens kommunikation. LÄS MER

 2. 2. Topics in the grammar of Kuot, a non-Austronesian language of New Ireland, Papua New Guinea

  Författare :Eva Lindström; William McGregor; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES; Deskriptiv grammatik; papuanska språk; kuot; descriptive linguistics; descriptive grammar; Papuan languages; New Ireland; Papua New Guinea; Papua nya guinea; Languages and linguistics; Språkvetenskap; Linguistics; Lingvistik; Social anthropology ethnography; Socialantrolopologi etnografi; General Linguistics; allmän språkvetenskap;

  Sammanfattning : This thesis describes certain areas in the grammar of the little-known Kuot language, spoken by some 1,500 people in New Ireland Province in Papua New Guinea. Kuot is an isolate, and is the only non-Austronesian (Papuan) language of that province. The analyses presented here are based on original data from 18 months of linguistic fieldwork. LÄS MER

 3. 3. Internationella universitet – lokala språkval : Om bruket av talad svenska i engelskspråkiga kursmiljöer

  Författare :Hedda Söderlundh; Björn Melander; Marika Tandefelt; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Swedish; language choice; code switching; internationalisation; higher education; sociolinguistics; ethnography; attitudes; Svenska; språkval; kodväxling; internationalisering; högre utbildning; sociolingvistik; etnografi; attityder; Scandinavian languages; Nordiska språk; Nordiska språk; Scandinavian Languages; svenska;

  Sammanfattning : The thesis deals with the use of spoken Swedish on six English-medium university courses in Sweden. The courses are taken by both Swedish and foreign students, with English as the common language of instruction. LÄS MER

 4. 4. Begriplig EU-svenska? : Klarspråksarbetets förutsättningar inom den interinstitutionella översättningsprocessen

  Författare :Saga Bendegard; Björn Melander; Catharina Nyström Höög; Mona Blåsjö; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Swedish; plain language; translation; sociology of translation; institutional translation; EU translation; legal translation; ethnography; Svenska; klarspråk; översättning; översättningssociologi; institutionell översättning; EU-översättning; juridisk översättning; etnografi; Scandinavian Languages; Nordiska språk;

  Sammanfattning : This thesis is a study of the inter-institutional translation process through which the Swedish versions of EU legislative acts are created, focusing on the conditions for plain language work within this process. These Swedish translations have long been considered incomprehensible. LÄS MER

 5. 5. The Failure of Civil Society? : An Ethnography of NPOS and The State In Comtemporary Japan

  Författare :Akihiro Ogawa; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANITIES; HUMANIORA; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES; Social anthropology ethnography; Socialantrolopologi etnografi; Japanology; Japanologi;

  Sammanfattning : .... LÄS MER