Sökning: "feministisk"

Visar resultat 1 - 5 av 90 avhandlingar innehållade ordet feministisk.

 1. 1. På väg från ingenstans : kritik och emancipation av kunskapsorganisation för feministisk forskning

  Författare :Jenny Samuelsson; Olle Persson; Annelie Bränström Öhman; Jack Andersen; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Kvinnohistoriska samlingarna; feminism; kunskapsteori; svenska ämnesord; poststrukturalism; diskursanalys; sociologi; litteraturvetenskap; genusaspekter; feministisk teori; forskning; genusforskning; feministisk forskning; bibliotek; kunskapsorganisation; kunskapsorganisationssystem; klassifikationssystem; ämnesordssystem; Library and information science; Biblioteks- och informationsvetenskap;

  Sammanfattning : This study deals with knowledge organization of feminist research, in bibliographic catalogues and in a Swedish context. The thesis develops a definition of feminist discourse which incorporates but is not limited to feminist research. LÄS MER

 2. 2. Ta plats : Plats-specifika spel i dialog med feministisk teknovetenskap

  Författare :Annika Olofsdotter Bergström; Pirjo Elovaara; Åsa Ståhl; Monica Sand; Blekinge Tekniska Högskola; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; site-specific games; playable cities; feminist technoscience; playingdesign; intra-action; care; touch; Plats-specifika spel; spelbara städer; feministisk teknovetenskap; spelandekropp; spelandedesign; intra-aktion; omsorg; beröring; Technoscience studies; Teknovetenskapliga studier;

  Sammanfattning : Min utgångpunkt för den här avhandlingen är att undersöka hur ett spelande som utgår från spelarnas fysiska kroppar och publika platser kan få betydelse i städers vardagsliv. Jag utgår ifrån att den fysiska platsen och spelarens kropp får för lite uppmärksamhet i plats-specifika spel. LÄS MER

 3. 3. Communicating Female Voicelessness : A Feminist-Narratological Study of Pak Wansô's Short Stories from the 1970s

  Författare :Eunah Kim; Sonja Häussler; Anders Cullhed; Anastasia Guryeva; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; Pak Wansô; South Korean Women’s Literature; South Korean Literature in the 1970s; Feminist Literary Theory; Feminist-Narratology; Susan Sniader Lanser; Narrative Voice; Pak Wansô; Sydkoreansk litteratur under 1970-talet; Sydkoreansk kvinnolitteratur; Feministisk litteraturteori; Feministisk narratologi; Susan Sniader Lanser; Berättarröst; koreanologi; Koreanology;

  Sammanfattning : Communicating Female Voicelessness. A Feminist-Narratological Study of Pak Wansô’s Short Stories from the 1970s.This study focuses on seven short stories written by the South Korean author Pak Wansô (1931-2011) in the 1970s. Pak was one of the most established contemporary female authors in South Korea. LÄS MER

 4. 4. Inte den typ som gifter sig? : Feministiska samtal om äktenskapsmotstånd

  Författare :Anna Adeniji; Nina Lykke; Wencke Mühleisen; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Gender studies; feminist theory; cultural studies; media studies; marriage; heteronormativity; popular culture; television; gossip; celebrities; internet; academic creative writing; feminist methodology; Genusvetenskap; feministisk teori; kulturstudier; medievetenskap; äktenskap; heteronormativt; populärkultur; televsion; skvaller; celebriteter; internet; akademisk kreativitet skrivande; feministisk metodologi; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Gender studies; Genus;

  Sammanfattning : Den här avhandlingen undersöker frågan om äktenskapsmotstånd i dagens svenska samhälle, media och kultur. Boken belyser olika sätt att uttrycka äktenskapsmotstånd och vad det betyder att formulera feministisk kritik av normerande familjevärderingar. LÄS MER

 5. 5. Transformativa kunskapsprocesser för verksamhetsutveckling : En feministisk aktionsforskningsstudie i förskolan

  Författare :Claudia Gillberg; Magnus Söderström; Sven Persson; Växjö universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; feminist action research; feminist pragmatism; professional development; learning in organisations; knowledge processes; agency; social justice; preschool teachers; university; scholarship of engagement; gender equity; aktionsforskning; feminism; pragmatism; professionsutveckling; lärande i organisationer; kunskapsprocesser; social rättvisa; förskollärare; universitet och samverkan; jämställdhet; Education; Pedagogik; Gender studies; Genus; Education; Pedagogik; aktionsforskning; Pedagogik; Pedagogics;

  Sammanfattning : Denna avhandling hade två syften. 1. Att i ett organisations-, professions- och pedagogiskt samverkansperspektiv studera några förskollärares möjligheter och hinder för utvecklingen av en genusmedveten pedagogik. 2. LÄS MER