Ta plats : Plats-specifika spel i dialog med feministisk teknovetenskap

Sammanfattning: Min utgångpunkt för den här avhandlingen är att undersöka hur ett spelande som utgår från spelarnas fysiska kroppar och publika platser kan få betydelse i städers vardagsliv. Jag utgår ifrån att den fysiska platsen och spelarens kropp får för lite uppmärksamhet i plats-specifika spel. För det här avhandlingsarbetet har jag sammanfört plats-specifika spel och feministisk teknovetenskap för att kunna utforska vad som uppstår i det mötet. Feministisk teknovetenskap bidrar med att utveckla en speldesign där spelarnas sinnen berör och responderar med sin omgivning för att förflytta invanda handlingar till att bli utforskande spelhandlingar. Mitt arbete involverar det materiellas betydelse för speldesignandet; platsers ytor, ljusförhållanden, föremål och form men även föreställningar, normer och konventioner får betydelse för spelarna och deras val, önskningar, handlingar och motstånd. De publika platserna och spelarna skapar tillsammans  speldesignen och omförhandlar det materiellas roll för det plats-specifika spelandet. Min forskning bidrar till det området som oftast kallas ’spelbara städer’ (playable cities). Jag vill med mitt bidrag utveckla en kritisk speldesign som tar hand om den komplexitet som städer och mänskliga aktiviteter innebär. I mitt arbete utgör speldesignsmetoderna av de vardagliga praktiker och föremål som ’finns till hands’ för att designa plats-specifika spel. Genom att spela och leka i staden möjliggörs rörelseutrymme som också ställer frågor om hur människor använder publika platser och till vad. Avhandlingsarbetet består empiriskt av tre plats-specifika spel som jag har designat på olika platser tillsammans med olika grupper av kvinnliga spelare. En feministisk teknovetenskaplig spelandedesign handlar i den här avhandlingen om att undersöka den värld som kan te sig strukturerad och regelstyrd men som genom spelandet visar hur rörlig och komplex den är. Det är en spelandedesign som inte bara leker med det strukturerade på vardagliga platser utan även försöker hitta och ta hand om det oväntade som kan uppstå. I avhandlingen utvecklar jag vad jag kallar för spelandedesign. Det vill säga att spelarna samtidigt spelar och designar spelandet. En feministisk teknovetenskaplig spelandedesign är en metodologi för att skapa lekfulla handlingar för att göra motstånd mot det som vill bli alltför konventionellt eller likriktat i hur människor lever och verkar i städer. 

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE AVHANDLINGEN I FULLTEXT. (PDF-format)