Sökning: "feminist technoscience"

Visar resultat 1 - 5 av 22 avhandlingar innehållade orden feminist technoscience.

 1. 1. Ta plats : Plats-specifika spel i dialog med feministisk teknovetenskap

  Författare :Annika Olofsdotter Bergström; Pirjo Elovaara; Åsa Ståhl; Monica Sand; Blekinge Tekniska Högskola; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; site-specific games; playable cities; feminist technoscience; playingdesign; intra-action; care; touch; Plats-specifika spel; spelbara städer; feministisk teknovetenskap; spelandekropp; spelandedesign; intra-aktion; omsorg; beröring; Technoscience studies; Teknovetenskapliga studier;

  Sammanfattning : Min utgångpunkt för den här avhandlingen är att undersöka hur ett spelande som utgår från spelarnas fysiska kroppar och publika platser kan få betydelse i städers vardagsliv. Jag utgår ifrån att den fysiska platsen och spelarens kropp får för lite uppmärksamhet i plats-specifika spel. LÄS MER

 2. 2. Transforming technocultures : Feminist Technoscience, Critical Design Practices and Caring Imaginaries

  Författare :Linda Paxling; Lena Trojer; Peter Giger; Johanna Sefyrin; Blekinge Tekniska Högskola; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; feminist technoscience; critical design practices; innovation; care;

  Sammanfattning : The digital era has brought forward many innovative technologies but their contribution to resilient, inclusive and sustainable societies remain ambiguous. Innovation has often been considered a key component for production and economic growth, but this notion is gradually changing. LÄS MER

 3. 3. Crossing Boundaries, Focusing Foundations, Trying Translations : Feminist Technoscience Strategies in Computer Science

  Författare :Christina Björkman; Mälardalens högskola; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; computer science; feminist research; epistemology;

  Sammanfattning : In this thesis I explore feminist technoscience strategies in computer science, starting in “the gender question in computer science”, and ending up in communication and translation between feminist technoscience research and computer science educational practice. Necessary parts in this work concern issues of boundary crossings between disciplines, and focusing on the foundations of computer science: what it means to “know computer science”. LÄS MER

 4. 4. Making Death Matter : A Feminist Technoscience Study of Alzheimer's Sciences in the Laboratory

  Författare :Tara Mehrabi; Cecilia Åsberg; Ericka Johnson; Stine Willum Adrian; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES; HUMANITIES; Agential realism; posthumanities; new materialism; feminist technoscience; STS; gender studies; Human Animal Studies; matters of practice; animal experimentation; spectrum of killability; agential asymmetry; Drosophila melanogaster; fruit flies; Alzheimer’s sciences; laboratory ethnography; biological waste; politics of categorization; mattering death; ethics of relationality.; Agentiell realism; posthumaniora; nymaterialism; feministiska teknovetenskpliga studier; genusvetenskap; vetenskapliga praktiker; djurförsök; agentiell assymetri; fruktflugor; Alzheimers sjukdomar; labbetnografi; biologiskt avfall; döden; relationell etik; processontologi; Genusstudier; Cultural Studies; Kulturstudier; History of Ideas; Idé- och lärdomshistoria; Philosophy; Filosofi; Social Sciences Interdisciplinary; Tvärvetenskapliga studier inom samhällsvetenskap; Agentiell realism; human animal studies;

  Sammanfattning : This thesis is a contribution to feminist laboratory studies and a critical engagement with the natural sciences, or more precisely research on the biochemical workings and deadly relations of Alzheimer’s disease emanating from a year of field work in a Drosophila fly lab. The natural sciences have been a point of fascination within the field of gender studies for decades. LÄS MER

 5. 5. Sacred Games - Becoming Gods : Priming digital game ethics

  Författare :Anders Falk; Lena Trojer; Jenny Brusk; Blekinge Tekniska Högskola; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Digitisation; digital games; media-technologies; medium; game ethics  Rite of passage; Agential cut; difference; rhizome; feminist technoscience; technoscience;

  Sammanfattning : The point of departure for my research is a perceived breach and resulting dissonance between how digital games and other parts of society that are similar in form, enact certain aspects of life. This shift was made especially clear in massive multiplayer games in 2004 with the release of World of Warcraft, the design of which panders to cultural weak points, rather than attempting to mimic them. LÄS MER