Sökning: "elderly"

Visar resultat 1 - 5 av 1184 avhandlingar innehållade ordet elderly.

 1. 1. Äldrefattigdom : Ekonomisk utsatthet i yngre ålderspensionärers vardag

  Författare :Angelika Thelin; Tapio Salonen; Maria Wolmesjö; Elisabeth Cedersund; Linnéuniversitetet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; poverty; economic hardship; everyday life; young old; elderly; social exclusion; coping; life course; fattigdom; ekonomisk utsatthet; vardag; yngre äldre; penionärer; äldre personer; social exklusion; coping; livslopp; Socialt arbete; Social Work;

  Sammanfattning : I Sverige omfattas äldre personer av ett historiskt och internationellt sett generöst offentligt ekonomiskt grundtrygghetssystem. Trots det ökade risken för relativ fattigdom bland unga ålderspensionärer (65 till 74 år) under 2000-talets första decennium. LÄS MER

 2. 2. Ensuring elderly mobility : environmental and safety issues

  Författare :Roya Bamzar; Vania Ceccato; Marianne Abramsson; KTH; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Elderly; safe mobility; environment; Planering och beslutsanalys; Planning and Decision Analysis;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to provide a better understanding of the issues of safe mobility ‎for the elderly population in Sweden. ‎This is achieved first by assessing the geography and patterns of ‎elderly falls at the county level and then by conducting a detailed survey with residents in senior ‎housing to investigate the relationship between indoor and/or outdoor environmental ‎characteristics and elderly safety. LÄS MER

 3. 3. Våra äldre : Om konstruktioner av äldre i offentligheten

  Författare :Magnus Nilsson; Eva Reimers; Håkan Jönson; Svein Olav Daatland; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Age; older people; pensioner; ageism; ethnicity; social gerontology; discourse; life course; official government reports; SOU; newspapers; party politics; pensioner’s parties; public sphere; Ålder; äldre; pensionär; etnicitet; ålderism; socialgerontologi; diskurs; livslopp; statens offentliga utredningar; SOU; dagstidningar; partipolitik; pensionärsparti; offentlighet; Older people and ageing; Äldre och åldrande;

  Sammanfattning : Detta är en studie av hur ’äldre’ som språklig och social kategori samt åldrande som process konstrueras i tre sammanlänkade offentligheter. Avhandlingens övergripande syfte är att studera och kritiskt granska olika sätt varpå ’äldre’ som kategori förstås och representeras i relation till pågående omförhandlingar av innebörden i den senare delen av livet som livsfas. LÄS MER

 4. 4. Injuries among the elderly : study of fatal and non-fatal injury events

  Författare :Harmeet Sjögren; Ulf Björnstig; Anders Eriksson; Pat Waller; Umeå universitet; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; elderly; injury; prevention; traffic; home; fall; crash; disease; bicyclist; pedestrian; cost; vehicle;

  Sammanfattning : In view of the expected increase in the proportion of elderly in the population in most western countries, we studied injuries among the elderly (>60 years) by investigating hospital-treated injuries in inpatients and outpatients, and fatal injuries.One-year Hospital Injury Data - Even though the elderly made up only 15% of the injured in one year, they accounted for 42% of the total cost of trauma medical care, showing that injuries among the elderly place a disproportional burden on the health care system. LÄS MER

 5. 5. Axis Fractures in Elderly : Epidemiology and Treatment related outcome

  Författare :Anna-Lena Robinson; Claes Olerud; Yohan Robinson; Bengt Lind; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; odontoid fracture; treatment; elderly; cervical spine; axis fracture; Orthopaedics; Ortopedi;

  Sammanfattning : Background: Axis fractures are a common injury in the elderly population. Treatment is often complicated due to osteoporosis and patient comorbidity. Knowledge of the incidence of these fractures, as well as their treatment, outcome and mortality rate, will improve knowledge and decision-making processes for this fragile group of patients. LÄS MER