Sökning: "social exklusion"

Hittade 5 avhandlingar innehållade orden social exklusion.

 1. 1. Att bli, att vara och att ha varit - om ingångar i och utgångar ur Jehovas vittnen

  Detta är en avhandling från School of Social Work, Lund University

  Författare :Pernilla Liedgren Dobronravoff; Pernilla Liedgren; Högskolan i Gävle.; Högskolan Dalarna.; Lund University.; Lunds universitet.; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Social work; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Socialt arbete; HUMANITIES and RELIGION Religion Theology Sociology of religion; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Religionsvetenskap Teologi Religionssociologi; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Health and Welfare; Hälsa och välfärd; Jehovas vittnen; inklusion exklusion; utgångsprocesser; ingångsprocesser; Moderna religionsbildningar; New Religions; exclusion; inclusion; utgångar; ingångar; processer;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Syftet med avhandlingen är att undersöka hur och under vilka betingelser människor blir medlemmar och lämnar en organisation som Jehovas vittnen. Utifrån interaktionistisk teori undersöks aktiva och före detta medlemmars ingångar och utgångar när det gäller organisationen ”Watchtower Bible and Tract Society”, i Sverige benämnd Jehovas vittnen. LÄS MER

 2. 2. Barns sociala vardagsliv i förskolan

  Detta är en avhandling från Karlstad : Karlstads universitet

  Författare :Lovisa Skånfors; Karlstads universitet.; [2013]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Children s peer cultures; children s interactions; preschool; social status; power; exclusion; tokens; social resources; positioning theory; social representation theory; withdrawal strategies; ethical radar; Barns kamratkulturer; barns interaktioner; förskola; status; makt; exklusion; sociala resurser; positioneringsteori; social representationsteori; strategier för att dra sig undan; etiska radar; Education; Pedagogik;

  Sammanfattning : The overarching aim of the studies in this dissertation is to contribute knowledge about children’s shared social knowledge in their preschool peer cultures, regarding both content and how it is established and maintained.An ethnographic approach has been used to study the shared activities of children, aged 3-5, in the preschool. LÄS MER

 3. 3. Samhället som system och dess ekologiska omvärld : En studie i Niklas Luhmanns sociologiska systemteori

  Detta är en avhandling från Department of Sociology, Lund University

  Författare :Jan Inge Jönhill; Örebro universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; [1997]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES Social sciences Sociology; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Sociologi; Sociologi; Sociology; binär kodifiering; distinktion; differens; distinktionens metodologi; mening; kommunikation; handlande; konst; vetenskap; rättssystem; politik; pengar; ekonomi; globalisering; världssamhälle; samhällsteori; stratifiering; periferi; centrum; integration; funktionell differentiering; funktionell analys; funktion; strukturell koppling; lös koppling; organisation; interaktion; identitet; person; socialisation; erfarenhet; förväntning; dubbel kontingens; komplexitet; kybernetik; observation av andra ordningen; observatör; observatörsperspektiv; subjekt; medium; form; symboliska medier; kommunikationsmedier; konflikt; dissensus; konsensus; formlogik; Luhmann; sociologi; sociologisk systemteori; allmän systemteori; helhet; sociala system; saklighet; socialitet; tidslighet; autonomi; autopoiesis; operation; självreferens; konstruktivism; kognitionsteori; kunskapsteori; omvärld; rollfunktion; struktur; religion; familj; kärlek; moral; makt; styrning; egenvärde; inklusion; exklusion; självbeskrivning; reflexionsteori; ontologi; autologi; evolution; selektion; risk; riskteori; miljöetik; ekologisk omvärld; miljösociologi; autopoietiskt system;

  Sammanfattning : Popular AbstractSociologen Niklas Luhmann är en av få samhällsvetare som kommit att utveckla en egen teori. Det har skett genom en vidareutveckling av systemteorin och med otaliga inspirationer från klassisk och modern sociologi, filosofi, rättsteori, kommunikationsteori, kognitionsforskning osv. LÄS MER

 4. 4. Äldrefattigdom Ekonomisk utsatthet i yngre ålderspensionärers vardag

  Detta är en avhandling från Växjö/Kalmar : Linnaeus University Press

  Författare :Angelika Thelin; Linnéuniversitetet.; [2013]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; poverty; economic hardship; everyday life; young old; elderly; social exclusion; coping; life course; fattigdom; ekonomisk utsatthet; vardag; yngre äldre; penionärer; äldre personer; social exklusion; coping; livslopp; Socialt arbete; Social Work;

  Sammanfattning : I Sverige omfattas äldre personer av ett historiskt och internationellt sett generöst offentligt ekonomiskt grundtrygghetssystem. Trots det ökade risken för relativ fattigdom bland unga ålderspensionärer (65 till 74 år) under 2000-talets första decennium. LÄS MER

 5. 5. Gaming Interaction : Conversations and Competencies in Internet Cafés

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Björn Sjöblom; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Computer gaming; interaction; ethnomethodology; peer group; informal learning; identity; competence; internet café; Datorspelande; interaktion; etnometodologi; kamratgrupp; informellt lärande; identitet; kompetens; internetcafé; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN;

  Sammanfattning : The dissertation analyzes interaction in adolescents’ computer gaming. Through the use of video recordings in internet cafés, players’ communicative practices are illuminated. Ethnomethodological and interaction analytical perspectives are used to explicate the participants’ methods for meaning-making in the gaming. LÄS MER