Sökning: "gendered logic"

Visar resultat 1 - 5 av 6 avhandlingar innehållade orden gendered logic.

 1. 1. Gendered journalism cultures : : strategies and tactics in the fields of journalism in Britain and Sweden

  Detta är en avhandling från JMG, University of Göteborg

  Författare :Margareta Melin; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; Malmö University.; Malmö University.; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Journalism culture; gendered; feminism; Bourdieu; social field; doxa; strategies; tactics; women journalist; feminisation; gentrification; education; gendered logic; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Humanities Social Sciences; Social field; Doxa; women journalists;

  Sammanfattning : Avhandlingens syfte är att förstå journalistik genom att undersöka brittiska och svenska journalistikkulturer mellan 1989 och 2002. Fokus är lagt på om/skapandet av värdesystem och på maktkampers könade karaktär. LÄS MER

 2. 2. Battling the 'Invisible Nets'. Gender in the fields of journalism in sub-Saharan Africa

  Detta är en avhandling från JMG, University of Göteborg

  Författare :Maria Zuiderveld; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2017]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; South Africa; Zambia; Uganda; Nigeria; Ethiopia; journalism; gender logic; Bourdieu; intersectionality;

  Sammanfattning : Battling the ‘invisible nets’ studies journalism as a gendered practice in sub-Saharan Africa. This thesis analyses the gender logic in the field of journalism by examining how structures of gender, class and race interact to create barriers and opportunities for black women journalists and media managers. LÄS MER

 3. 3. Gendering in political journalism a comparative study of Russia and Sweden

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro university

  Författare :Liudmila Voronova; Södertörns högskola.; Södertörns högskola.; Örebro universitet.; [2014]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Kritisk kulturteori; Critical and Cultural Theory; Östersjö- och Östeuropaforskning; Baltic and East European studies; gender; gendering; journalists; journalism culture; political journalism; Russia; Sweden; Media and Communication Studies; Medie- och kommunikationsvetenskap;

  Sammanfattning : The news media are expected to provide equal space to female and male political actors, promoting the idea of equal access to political power, since they are recognized as a holder of power with a social responsibility to respect gender equality. However, as previous research shows, political news coverage is characterized by so-called “gendered mediation” (Gidengil and Everitt 1999), i. LÄS MER

 4. 4. Lyssna till ditt hjärta Muslimska moderskap och modrandets villkor i Sverige

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Ethnology, History of Religions and Gender Studies, Stockholm University

  Författare :Jenny Ask; Stockholms universitet.; [2014]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; motherhood; mothering; Islam; Muslim identity; islamophobia; gender; femininity; racialization; whiteness; religion; place; transnationalism; Ethnology; etnologi;

  Sammanfattning : This study deals with the meanings and conditions of motherhood for some Muslim women in Sweden, the majority of which live in Stockholm. The analysis is based mainly on 16 in-depth interviews with women who self-identify as Muslims. A majority of them were born in Sweden. LÄS MER

 5. 5. Greening the EU, Power practices, resistances and agenda setting

  Detta är en avhandling från Lund University Press

  Författare :Annica Kronsell; Lunds universitet.; Lund University.; [1997]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; environmental policy; environmental politics; EC; feminism; economism; bureaucracy; agenda-setting; power practices; resistance; garbage-can model; policy process; EU institutions; networks; Political and administrative sciences; EU; feminism; Statsvetenskap; förvaltningskunskap;

  Sammanfattning : Between 1970 and 1995, well over 200 directives dealing with environmental problems have been adopted by the European Community. The ambition in this study has been to understand the process whereby environmental concerns have been brought up on the Community agenda and how that agenda has subsequently been shaped. LÄS MER