Sökning: "Roland Barthes"

Visar resultat 1 - 5 av 11 avhandlingar innehållade orden Roland Barthes.

 1. 1. Eroticism, ethics and reading : Angela Carter in dialogue with Roland Barthes

  Detta är en avhandling från Stockholm : Almqvist & Wiksell International

  Författare :Yvonne Martinsson; Stockholms universitet.; [1996]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. The Epistemology of Rhetoric : Plato, Doxa and Post-Truth

  Detta är en avhandling från Uppsala : Department of Literature, Uppsala University

  Författare :Erik Bengtson; Uppsala universitet.; [2019]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; doxa; epistemology; post-truth rhetoric; Plato; Aristotle; Roland Barthes; Robert Hariman; Ruth Amossy; Mats Rosengren; rhetorical anthropology; rhetorical ontology; argumentation theory; autonomy; Rhetoric; Retorik;

  Sammanfattning : This thesis aims to develop an epistemology of rhetoric in light of the apparent contemporary post-truth condition of society. Epistemology is hereby understood as concerned with principles for knowledge production within the academic discipline of rhetoric, as well as with an understanding of knowledge production in the public realm. LÄS MER

 3. 3. C. J. L. Almqvists slottskrönika och det indirekta skrivsättet

  Detta är en avhandling från Comparative Literature

  Författare :Eivor Persson; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; literary theory; literature criticism; General and comparative literature; narratology; intertextuality; the sublime; metafiction; ambiguity; hermeneutic code; Shlomith Rimmon-Kenan; ghosts; Roland Barthes; enigma; unknown parentage; Allmän och jämförande litteratur; litteraturkritik; litteraturteori; Scandinavian languages and literature; Nordiska språk språk och litteratur ;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Ämnet för denna tematiska och berättartekniska studie i litteraturvetenskap är C. J. L. Almqvists slottskrönika och det indirekta skrivsättet. LÄS MER

 4. 4. Tro mig på min ort - oöversättligheten som tematiskt komplex i Bengt Emil Johnsons poesi 1973 – 1982

  Detta är en avhandling från Comparative Literature

  Författare :Johan Alfredsson; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2010]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Bengt Emil Johnson; Modern Poetry; 1970 s; 1960 s; Concrete Poetry; Open Art; Nature Poetry; Untranslatability; Thematic Complex; Ontology; Epistemology; Roland Barthes; Öyvind Fahlström;

  Sammanfattning : This doctoral thesis departs from the idea that the poetry of Bengt Emil Johnson (b. 1936) could very well be described as part of a long lyrical tradition, rather than as a reaction against this very tradition, which is the more common view. LÄS MER

 5. 5. Folket, yxan och orättvisans rot. Betydelsebildning kring demokrati i den svenska rösträttsrörelsens diskursgemenskap, 1887-1902

  Detta är en avhandling från h:ström - Text & Kultur

  Författare :Victor Lundberg; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; identity; labour history; liberalism; nationalism; the people; populism; post-colonialism; post-modernism; radicalism; suffrage.; Gender studies; Modern historia ca. 1800-1914 ; Contemporary history circa 1800 to 1914 ; Political history; Genusvetenskap; gender; discourse community; democracy; civilization; Politisk historia;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish I avhandlingen presenteras en analys av den svenska rösträttsrörelsens diskursgemenskap mellan åren 1887 och 1902. Studien fokuserar huvudsakligen på rörelsens kärna; Sveriges allmänna rösträttsförbund. LÄS MER