Sökning: "rhetorical anthropology"

Visar resultat 1 - 5 av 7 avhandlingar innehållade orden rhetorical anthropology.

 1. 1. The Epistemology of Rhetoric : Plato, Doxa and Post-Truth

  Detta är en avhandling från Uppsala : Department of Literature, Uppsala University

  Författare :Erik Bengtson; Uppsala universitet.; [2019]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; doxa; epistemology; post-truth rhetoric; Plato; Aristotle; Roland Barthes; Robert Hariman; Ruth Amossy; Mats Rosengren; rhetorical anthropology; rhetorical ontology; argumentation theory; autonomy; Rhetoric; Retorik;

  Sammanfattning : This thesis aims to develop an epistemology of rhetoric in light of the apparent contemporary post-truth condition of society. Epistemology is hereby understood as concerned with principles for knowledge production within the academic discipline of rhetoric, as well as with an understanding of knowledge production in the public realm. LÄS MER

 2. 2. Funding Matters Archaeology and the Political Economy of the Past in the EU

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Archaeology and Classical Studies, Stockholm University

  Författare :Elisabeth Niklasson; Stockholms universitet.; [2016]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; archaeology; cultural heritage; political economy; socio-politics; funding; European Union; archaeological ethnographies; identity politics; black box; European added value; culture policy; heritage values; political anthropology; arkeologi; Archaeology;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to show how Europe is constructed at the intersection between archaeology, money and politics within EU cultural actions. Ever since the 1970s, the European Community has invested money and prestige in the idea of a common cultural heritage for Europe. LÄS MER

 3. 3. Ute och inne: Kritisk dialog mellan personalkollektiv inom psykiatrin

  Detta är en avhandling från Sociologiska institutionen, Lunds universitet

  Författare :Birgitta Höglund; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Sociologi; Sociology; local culture; selfpresentation; spiral of silence; rhetoric; normalization; personnel; alternation process; de-institutionalization; forensic care; psychiatric care; Social psychology; Socialpsykologi; Psychiatry; clinical psychology; psychosomatics; Psykiatri; klinisk psykologi; psykosomatik;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Behandlingsideologier och arbetsmodeller avlöser varandra snabbt i dagens samhälle. Att hänga med i det nya och samtidigt försvara det arbete som man gör eller tidigare gjort är en problematik som allt fler ställs inför. I spelet mellan olika inriktningar byggs det upp en argumentation. LÄS MER

 4. 4. Mutor i det godas tjänst? Biståndsarbetare i samtal om vardaglig korruption

  Detta är en avhandling från Department of Sociology, Lund University

  Författare :Joakim Thelander; Lunds universitet.; Lund University.; [2006]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Sociology; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Sociologi; white-collar crime; self-presentations; rhetoric; reported speech; quotations; petty corruption; narrative; morality; interviews; interaction; impression management; gifts; etiquette; discourse; economic crime; development; corruption; contrasts; constructionism; bribes; bribery; boundary-work; anticorruption; accounts; aid work; Criminology; Kriminologi; Social psychology; Socialpsykologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish I denna avhandling studeras korruption och mutor som i första hand sociala och moraliska, snarare än ekonomiska, fenomen. Vilka beskrivningar och tolkningar ger svenska och danska biståndsarbetare av sina möten med vardaglig korruption? Hur fördömes, ursäktas eller rättfärdigas användandet av mutor? Går det att tala om en etikett för mutor, och hur ser denna i så fall ut? Biståndsarbetarna kan uppleva att de förväntas försvara eller leva upp till antikorruptiva normer. LÄS MER

 5. 5. Större våld än nöden kräver? : Medievåldsdebatten i Sverige 1980-1995

  Detta är en avhandling från Boréa Bokförlag

  Författare :Ulf Dalquist; Lunds universitet.; Lund University.; [1998]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; TV; video; social problems; media effects; media effects research; social constructivism; moral panic; claims-making; censorship; Press and communication sciences; rhetorics; Media violence; film; Journalistik; media; kommunikation;

  Sammanfattning : Popular AbstractStudien är ett försök att analysera den sociala konstruktionen av "medievåld" i den svenska pressdebatten 1980-1995. Totalt analyserades 1029 artiklar ur sju av Sveriges största dags- och kvällstidningar. Många artiklar refererar till vetenskapliga "bevis" att våld i medierna föder faktisk aggression. LÄS MER