Sökning: "academia"

Visar resultat 1 - 5 av 2027 avhandlingar innehållade ordet academia.

 1. 1. "Akademins (o)föränderliga genusmönster" : En analys av jämställdhetsinsater vid Luleå tekniska universitet

  Författare :Eva Källhammer; Malin Lindberg; Ewa Gunnarsson; Anna Croon Fors; Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; academia; discourses; gender; gender equality efforts; metaphors; participatory method; persona; akademin; diskurser; genus; interaktiva metoder; jämställdhetsinsater; metaforer; persona; Arbetsvetenskap; Human Work Sciences;

  Sammanfattning : I denna avhandling fokuseras akademins (o)föränderliga genusmönster för att öka kunskapen om förutsättningarna för långsiktig förändring av rådande genusmönster i akademin. Trots olika jämställdhetsinsatser vid högskolor och universitet är de nämligen fortfarande könssegregerade, vilket är speciellt tydligt på höga positioner. LÄS MER

 2. 2. Sexuella trakasserier finns nog i en annan värld : Konstruktioner av ett (o)giltigt problem

  Författare :Gunilla Carstensen; Gunhild Hammarström; Karin Widerberg; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Sociology; sexual harassment; academia; PhD-students; gender norms; researcher norms; gender equalilty; heterosexuality; memory-work; Sociologi; Sociology; Sociologi; Sociology; sociologi;

  Sammanfattning : The focus of this dissertation is how gender, heterosexuality and sexual harassment are constructed in an academic setting, based on in-depth interviews with 15 female PhD-students on how they talk about, understand and interpret experiences of gender and sexual harassment in academia. In the first part of the analysis, the informants’ own descriptions of their academic contexts are studied. LÄS MER

 3. 3. Creating value from science : Interaction between academia, business and healthcare in the Uppsala PET Centre case

  Författare :Anna Launberg; Enrico Baraldi; Linda Wedlin; Frans Prenkert; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; interaction; commercialisation; science; science use; value; academia; business; healthcare; Företagsekonomi; Business Studies;

  Sammanfattning : Recent decades have seen greater focus, both national and global, on universities’ role in boosting economic growth. Besides teaching and conducting research, universities are urged to contribute directly to the economy by commercialising research findings and interacting with industry. LÄS MER

 4. 4. On Cooperation Between the Business Community and Academia with the Science Park as Intermediary Environment and Actor

  Författare :Agneta Erfors; Företagsekonomiska institutionen; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Interaction; Broker; New Institutional Theory; Organisationsteori; Interorganisational Relationships; Organizational science; Science Park; Academia; Business Community;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to examine interaction between the business community and academia, and consider the Science Park as a brokering environment and actor. The bulk of park-oriented research, like park-related practice, is based on network theory and thinking. LÄS MER

 5. 5. Intertextuella strövtåg i Akademia : måhända som en galaktisk reseskildring anno 1998

  Författare :Levi Wiklander; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Elektronisk publicering; Intertextualitet; Forskning; Högskoleundervisning; Skrivprocessen;

  Sammanfattning : This dissertation is a thematic presentation of the academic world, of Academia. The work on it has neither been directed by any specific research problem and research plan, nor structured by any established research method. LÄS MER