Sökning: "academia"

Visar resultat 1 - 5 av 1206 avhandlingar innehållade ordet academia.

 1. 1. Creating value from science Interaction between academia, business and healthcare in the Uppsala PET Centre case

  Detta är en avhandling från Uppsala : Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Anna Launberg; Uppsala universitet.; [2017]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; interaction; commercialisation; science; science use; value; academia; business; healthcare; Företagsekonomi; Business Studies;

  Sammanfattning : Recent decades have seen greater focus, both national and global, on universities’ role in boosting economic growth. Besides teaching and conducting research, universities are urged to contribute directly to the economy by commercialising research findings and interacting with industry. LÄS MER

 2. 2. On Cooperation Between the Business Community and Academia with the Science Park as Intermediary Environment and Actor

  Detta är en avhandling från Lund Business Press

  Författare :Agneta Erfors; Lund University.; Lunds universitet.; [2004]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Interaction; Broker; New Institutional Theory; Organisationsteori; Interorganisational Relationships; Organizational science; Science Park; Academia; Business Community;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to examine interaction between the business community and academia, and consider the Science Park as a brokering environment and actor. The bulk of park-oriented research, like park-related practice, is based on network theory and thinking. LÄS MER

 3. 3. Regression Testing Challenges and Solutions An Industry-Academia Perspective

  Detta är en avhandling från Karlskrona, Sweden : Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :Nasir Mehmood Minhas; Blekinge Tekniska Högskola.; [2019]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES;

  Sammanfattning : Background: Software quality assurance (QA) is an essential activity in the software development lifecycle. Among the different QA activities, regression testing is a challenging task for large-scale software development. LÄS MER

 4. 4. Sexuella trakasserier finns nog i en annan värld : Konstruktioner av ett (o)giltigt problem

  Detta är en avhandling från Stehag : Förlags AB Gondolin

  Författare :Gunilla Carstensen; Uppsala universitet.; [2004]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Sociology; sexual harassment; academia; PhD-students; gender norms; researcher norms; gender equalilty; heterosexuality; memory-work; Sociologi; SOCIAL SCIENCES Social sciences Sociology; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Sociologi; Sociology; sociologi;

  Sammanfattning : The focus of this dissertation is how gender, heterosexuality and sexual harassment are constructed in an academic setting, based on in-depth interviews with 15 female PhD-students on how they talk about, understand and interpret experiences of gender and sexual harassment in academia. In the first part of the analysis, the informants’ own descriptions of their academic contexts are studied. LÄS MER

 5. 5. "Akademins (o)föränderliga genusmönster" En analys av jämställdhetsinsater vid Luleå tekniska universitet

  Detta är en avhandling från Luleå : Luleå tekniska universitet

  Författare :Eva Källhammer; Luleå tekniska universitet.; [2017]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; academia; discourses; gender; gender equality efforts; metaphors; participatory method; persona; akademin; diskurser; genus; interaktiva metoder; jämställdhetsinsater; metaforer; persona; Arbetsvetenskap; Human Work Sciences;

  Sammanfattning : I denna avhandling fokuseras akademins (o)föränderliga genusmönster för att öka kunskapen om förutsättningarna för långsiktig förändring av rådande genusmönster i akademin. Trots olika jämställdhetsinsatser vid högskolor och universitet är de nämligen fortfarande könssegregerade, vilket är speciellt tydligt på höga positioner. LÄS MER