Sökning: "kapital"

Visar resultat 1 - 5 av 126 avhandlingar innehållade ordet kapital.

 1. 1. Ägare och kapital : Klass och genus hos kapitalägare i Sverige 1918-1939

  Författare :Pål Brunnström; Lars Edgren; Birgitta Jordansson; Historia; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Class; gender; masculinity; capital owners; capitalists; family; Ernst Wehtje; Dan Broström; Ann-Ida Broström; Class;

  Sammanfattning : Avhandlingen är en fallstudie som undersöker praktiker av klass och kön hos kapitalägare i Sverige under perioden 1918-1939, utifrån exempel från två av tidens mäktigaste familjer: Broström och Wehtje. Den teoretiska utgångspunkten är ett försök att ur ett intersektionellt perspektiv förena en klassanalys utifrån Eric Olin Wrights modell med Bourdieus begrepp socialt och kulturellt kapital, kombinerat med analyser av genus framför allt inspirerade framför allt av Raewyn Connells begrepp hegemonisk maskulinitet och analyser av rasism utifrån Robert Miles begrepp rasifiering. LÄS MER

 2. 2. Kapital och karriär

  Författare :Lars Seldén; Högskolan i Borås; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; informationssökning; forskare;

  Sammanfattning : As a doctoral dissertation in Library and Information Studies at Göteborg University in Sweden, this book has been published with the purpose of being defended at a public event. It deals with information seeking in the everyday life of research. Such an area of inquiry within Library and Information Studies is known as user studies. LÄS MER

 3. 3. Arbete mot kapital : typografer och ny teknik - studier av Stockholms tryckeriindustri under det industriella genombrottet

  Författare :Lars Ekdahl; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Arbetsorganisation; Arbete; Arbetsmarknad; Tryckerier-- historia -- Sverige -- 1800-talet -- 1900-talet; Industrihistoria-- Sverige -- 1800-talet -- 1900-talet; Typografer-- Sverige -- 1800-talet -- 1900-talet; Sverige-- Stockholm;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Små lån, fattiga vänner : Om betydelsen av symboliskt och socialt kapital för mikrofinansanvändare i tre kenyanska organisationer, 2002-2006

  Författare :Emilia Liljefrost; Ylva Hasselberg; Ulf Jonsson; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :microfinance; poverty reduction; categorizing the poor; international discourse; Kenya; symbolic capital; social capital; habitus; taste; trust; norms; Christianity; social belonging; entrepreneurship; Kenya; fattigdomsbekämpning; finansiella tjänster; mikrokrediter; mikrofinans; socialt kapital; symboliskt kapital; smak; habitus; sociala sammanhang; Ekonomisk historia; Economic History;

  Sammanfattning : The aim of the thesis is to investigate how poor people are viewed on an international policy level and what role the social context has for microfinance users. The study uses research methods such as text analysis, interviews and observations. LÄS MER

 5. 5. Aspirations, Capital and Identity : Four studies on the determinants of life chances for young Swedes with an immigrant background

  Författare :Gökhan Kaya; Sociologi; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; aspirations; capital; identity; immigrants; young people; aspirationer; kapital; identitet; invandrare; ungdomar;

  Sammanfattning : The dissertation examines the determinants of life chances among young people with immigrant background in Sweden. The dissertation includes four research papers, each examining a specific research question on a determinant of life chances. LÄS MER