Sökning: "women journalists"

Visar resultat 1 - 5 av 11 avhandlingar innehållade orden women journalists.

 1. 1. Gendered journalism cultures : : strategies and tactics in the fields of journalism in Britain and Sweden

  Detta är en avhandling från JMG, University of Göteborg

  Författare :Margareta Melin; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; Malmö University.; Malmö University.; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Journalism culture; gendered; feminism; Bourdieu; social field; doxa; strategies; tactics; women journalist; feminisation; gentrification; education; gendered logic; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Humanities Social Sciences; Social field; Doxa; women journalists;

  Sammanfattning : Avhandlingens syfte är att förstå journalistik genom att undersöka brittiska och svenska journalistikkulturer mellan 1989 och 2002. Fokus är lagt på om/skapandet av värdesystem och på maktkampers könade karaktär. LÄS MER

 2. 2. Solister i mångfalden : signaturerna Bang, Maud och Attis och andra kvinnliga dagspressjournalister med utgångspunkt i 1930-talet

  Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för journalistik, medier och kommunikation, Univ

  Författare :Kristina Lundgren; Stockholms universitet.; [2002]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Kvinnliga journalister – Sverige – 1930-talet – 1940-talet – 1950-talet; Periodicals; Journalists; Sweden; Alving; Barbro; 1909-1987; Adlercreutz; Maud; 1907-2000; Ljungström; Astrid; 1905-1987; Kvinnliga journalister; Sverige; 1930-talet; 1940-talet; Idun;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Kunskapens kvinnor : sekelskiftets studentskor i mötet med den manliga universitetsvärlden

  Detta är en avhandling från Umeå : Institutionen för historiska studier, Umeå universitet

  Författare :Tord Rönnholm; Umeå universitet.; [1999]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Universitites; gender; gender identities; Women Studies; women academics; feminism; academia; student culture; mentalities; masculinity femininity; knowledge;

  Sammanfattning : The purpose of the present dissertation is to study the women attending Swedish universities during the period 1870-1914 and, culling information from their histories, to elucidate and analyze the gender order and gender construction which permeated the world of the university one hundred years ago. Despite the fact that conditions at our institutes of higher learning are very different now, there is a certain connection between the female students of today and those of the last century. LÄS MER

 4. 4. Battling the "invisible nets" : gender in the fields of journalism in sub-Saharan Africa

  Detta är en avhandling från Göteborg : Göteborgs universitet

  Författare :Maria Zuiderveld; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2017]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; South Africa; Zambia; Uganda; Nigeria; Ethiopia; journalism; gender logic; Bourdieu; intersectionality; gender; logic;

  Sammanfattning : Battling the ‘invisible nets’ studies journalism as a gendered practice in sub-Saharan Africa. This thesis analyses the gender logic in the field of journalism by examining how structures of gender, class and race interact to create barriers and opportunities for black women journalists and media managers. LÄS MER

 5. 5. Dissemination of scientific knowledge regarding climate change

  Detta är en avhandling från Göteborg : Göteborg University

  Författare :Eva-Lotta Sundblad; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; climate change knowledge; confidence in one´s own knowledge; risk perception of climate change;

  Sammanfattning : Knowledge of climate change is provided by scientists. The issue is characterized by great complexity, as well as by scientific uncertainty. Since the knowledge is disseminated to society by others than the scientists, to be confident in one´s own knowledge in these circumstances is even more difficult. LÄS MER