Sökning: "kulturell identitet"

Visar resultat 1 - 5 av 29 avhandlingar innehållade orden kulturell identitet.

 1. 1. Psykoteknik : Kulturell fabricering av personlig identitet

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköpings universitet

  Författare :Eriksson Rikard; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [1999]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; History of psychology; psychotechnics; 20th century Sweden; psychological testing; personal identity; sociocultural values; social studies of science; deconstruction; ethnography of modern thought; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN;

  Sammanfattning : This dissertation is a broad socio-cultural study of psychotechnics in Sweden from 1943 to 1969. Using many different sorts of source material, such as psychological tests, public investigations, psychotechnology, articles in news journals, photos and sound recordings, psychotechnics is analysed as a cultural phenomenon. LÄS MER

 2. 2. Delad gemenskap : Identitet och institutionellt tänkande i ett multietniskt servicehus

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköpings universitet

  Författare :Erik Olsson; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [1995]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Migranter; migrationsfrågor; äldreomsorg; identitet; etnicitet; institution; diskurs; social praktik.; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN;

  Sammanfattning : Avhandlingen bygger på en studie av ett servicehus med en mångetnisk sammansättning vad avser servicehusets hyresgäster och personalgrupper. Studiens tyngdpunkt ligger på hur denna etniska mångfald avspeglar sig i servicehusets sociala praktik. LÄS MER

 3. 3. Gå på bio : rum för drömmar i folkhemmets Sverige

  Detta är en avhandling från Brutus Östlings Bokförlag Symposion

  Författare :Carina Sjöholm; [2003]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; 1940s and 1950s; social movement; materiality; youth cultur; complexity; cultural competence; cultural identity; modernity; Cinema-going; picture palace; Cultural anthropology; ethnology; Biogående; kulturell identitet; modernitet; ungdomskultur; kulturell kompetens; social rörelse; 1940- och 50-tal; biografer;

  Sammanfattning : Going to the Pictures The Cinema as a Meeting Place in the 1940s and 1950s Summary At the end of the 1950s, at roughly the same time as television became established, Sweden had the largest number of cinemas of any country in Europe. People went to the cinema in unprecedented numbers. In 1956 ticket sales in Swedish cinemas reached 80 million. LÄS MER

 4. 4. Hotell Speciell. Livsstilskonsumtion på känslornas marknad

  Detta är en avhandling från Liber

  Författare :Maria Strannegård; [2009]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; självuttryck; självprofilerande konsumtion; kulturell ekonomi; identitet; livsstil; boutiquehotell; hotell; designhotell; upplevelseekonomi; estetisering; efemära kvaliteter; exklusivitet;

  Sammanfattning : During the last decades of the 1900’s, businesses started to - in a broader sense than before - acknowledge the economic relevance of intangible components, such as emotional experiences, of products and services. This dissertation explores how the so-called lifestyle hotel segment reflects the socio-cultural currents that set the conditions for these changes in the Western economy. LÄS MER

 5. 5. Lärarstudenters digitala studievardag : Informationslitteracitet vid en förskollärarutbildning

  Detta är en avhandling från Lund : Department of Arts and Cultural Sciences, Lund University

  Författare :Fredrik Hanell; [2019]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Information Literacy; Information Sharing; Teacher Education; Digital Media; Digitalisation; Socio-cultural theory; Identity; Netnography; Policy Analysis; Information Studies; Informationslitteracitet; Medie- och informationskunnighet; informationsdelning; Lärarutbildning; Digitala medier; Digitalisering; Socio-kulturell teori; Identitet; Policyanalys; Etnografi; Library and Information Science; Biblioteks- och informationsvetenskap;

  Sammanfattning : This dissertation reports on an investigation into how digital tools are used, negotiated and given meaning in Swedish pre-school teacher education. The overall aim has been to create a deeper understanding of how students’ information literacies are enacted when digital tools are used and appropriated in the daily life at a pre-school teacher education, in relation to conceptions of the digitalisation of teacher education in national policy. LÄS MER