Sökning: "Urban Renewal"

Visar resultat 1 - 5 av 37 avhandlingar innehållade orden Urban Renewal.

 1. 1. Vestiges of urban spirit Isfahan's urban fabric through socio-spatial transformations

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH

  Författare :Mohammad Sarraf; Reza Kazemian; Sussan Babaie; Ali Madanipour; [2010]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Isfahan; Urban Fabric; Socio-spatial Communication; Urban Identity; Urban Transformation; Urban Renewal; Urban Form; Urban Design; اصفهان ، طراحی شهری ، فرم شهری ، دگرگونی های کالبدی ، هویت شهری ، بازسازی شهری; TECHNOLOGY Civil engineering and architecture; TEKNIKVETENSKAP Samhällsbyggnadsteknik och arkitektur;

  Sammanfattning : The city of Isfahan, one of the most historic urban settlements in Iran, has undergone dramatic socio-spatial transformations during the recent decades, beginning with the modernization programs of the 1920s. While the urban structure of Isfahan was the outcome of a process over centuries of incremental evolution, a new mode of place making and street patterns was imposed on the historic fabric of the city within the space of only a few decades. LÄS MER

 2. 2. Drömmen om den nya staden : Stadsförnyelse i det postsovjetiska Riga

  Detta är en avhandling från Lund : Arkiv förlag & tidskrift

  Författare :Jonas Lindström; Sven E.O. Hort; Apostolis Papakostas; Mats Franzén; [2012]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Post-Soviet Riga; urban renewal; urban development; urban phantasmagorias; urban postperestroika; de-Sovietization; globalization; Lettification; social temporalization; Östersjö- och Östeuropaforskning; Baltic and East European studies;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to shed light on Post-Soviet urban renewal and people’s perceptions of changes that recently occurred in both the city of Riga and Latvian society more generally since the dissolution of the Soviet Union in the early 1990s. More specifically, this study examines how these perceptions are manifest in Riga’s ongoing renewal. LÄS MER

 3. 3. Drömmen om den nya staden Stadsförnyelse i det postsovjetiska Riga

  Detta är en avhandling från Lund : Arkiv förlag & tidskrift

  Författare :Jonas Lindström; Sven E.O. Hort; Apostolis Papakostas; Mats Franzén; [2012]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Post-Soviet Riga; urban renewal; urban development; urban phantasmagorias; urban postperestroika; de-Sovietization; globalization; Lettification; social temporalization; Sociology; sociologi;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to shed light on Post-Soviet urban renewal and people’s perceptions of changes that recently occurred in both the city of Riga and Latvian society more generally since the dissolution of the Soviet Union in the early 1990s. More specifically, this study examines how these perceptions are manifest in Riga’s ongoing renewal. LÄS MER

 4. 4. Personlig och kyrklig förnyelse Svenska kyrkan och Vadstenamötena 1943–1985

  Detta är en avhandling från Uppsala : Uppsala universitet

  Författare :Andreas Wejderstam; Cecilia Wejryd; Magnus Lundberg; Urban Claesson; [2019]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Vadstena Meetings; ecclesiastic renewal; high Church movement; Oxford group movement; non-profit organisation; organisational life cycle; laity; clergy; Church of Sweden; voluntary work; ordination of women; Vadstenamötena; Medevimötena; personlig och kyrklig förnyelse; Svenska kyrkan; organisation; frivillighet; lekfolk; livscykel; Oxfordgrupprörelsen; högkyrklighet; ämbetsfrågan;

  Sammanfattning : Personal and Ecclesiastic Renewal – The Church of Sweden and the Vadstena Meetings 1943–1985.In this study, I examine the Vadstena Meetings for Personal and Ecclesiastic Renewal in order to contribute to the understanding of the Church of Sweden during the Cold War era. LÄS MER

 5. 5. Live and Let Die Critical regulation of survival in normal and malignant hematopoietic stem and progenitor cells

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Pernilla Eliasson; Jan-Ingvar Jönsson; Mikael Sigvardsson; Urban Gullberg; [2009]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; hematopoietic stem cells; hypoxia; self-renewal; survival; acute myeloid leukemia; FLT3; NATURAL SCIENCES Biology Cell and molecular biology; NATURVETENSKAP Biologi Cell- och molekylärbiologi; MEDICINE Dermatology and venerology; clinical genetics; internal medicine Internal medicine Haematology; MEDICIN Dermatologi och venerologi; klinisk genetik; invärtesmedicin Invärtesmedicin Hematologi;

  Sammanfattning : The hematopoietic stem cell (HSC) is characterized by its ability to self-renew and produce all mature blood cells throughout the life of an organism. This is tightly regulated to maintain a balance between survival, proliferation, and differentiation. LÄS MER