Sökning: "kulturellt minne"

Hittade 4 avhandlingar innehållade orden kulturellt minne.

 1. 1. Förhistorien som kulturellt minne : historiekulturell förändring i svenska läroböcker 1903-2010

  Författare :Lena Almqvist Nielsen; Lars Elenius; Karin Viklund; Hanna Markusson Winkvist; Umeå universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; HUMANITIES; Textbooks; History; History education; History didactics; History culture; Cultural memory; Prehistory; Primary school; Secondary school; textböcker; historia; utbildningshistoria; historiedidaktik; historiekultur; kulturellt minne; förhistoria; lågstadiet; mellanstadiet; historia; History;

  Sammanfattning : Scandinavian prehistory has hitherto received little attention in the field of history didactics. In Swedish schools, it is taught in the lower grades in accordance with traditional periodization: the Stone Age, Bronze Age, Iron Age and the Viking Age. LÄS MER

 2. 2. Det bländande eviga : Minnets roll och tänkandet som teknik hos Erik Johan Stagnelius

  Författare :Casper Virkkula; Paula Henrikson; Torsten Pettersson; Thomas Götselius; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Minne; minnesstudier; kulturellt minne; teknik; Erik Johan Stagnelius; romantik; Literature; Litteraturvetenskap;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Creative voices of the city : Articulating media, space and cultural identities by creative collectives in Southeast Asia

  Författare :Zaki Habibi; Medie- och kommunikationsvetenskap; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES; articulation; creativity; creative city; cultural identity; cultural memory; cultural resistance; media practice; space; visual method; artikulation; kreativitet; kreativ stad; kulturell identitet; kulturellt minne; kulturellt motstånd; medieutövning; visuell metod;

  Sammanfattning : This thesis investigates the lived cultures of the individuals within collectives who are part of creative cities in Southeast Asia. Such individuals and their creative collectives are all too often rendered silent and unnoticed within the official narratives of creative city branding. LÄS MER

 4. 4. Kriget är inte över förrän den sista soldaten är begraven : Minnesarbete och gemenskap kring andra världskriget i S:t Petersburg med omnejd

  Författare :Johanna Dahlin; Peter Aronsson; Axelsson Bodil; Thomas Hylland; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :Second World War; Cultural Memory; Ritual; Russia; St Petersburg; Heritage; Uses of the Past; Human Remains; Memory Politics; Andra världskriget; Ryssland; S:t Petersburg; historiebruk; kulturellt minne; ritualer; kulturarv; mänskliga kvarlevor; minnespolitik;

  Sammanfattning : Avhandlingen undersöker minnespraktiker kring andra världskriget i S:t Petersburg med omnejd, en stad som under namnet Leningrad 1941–44 var belägrad av tyskarna i över två år. På fronterna runt den omringade staden rasade under drygt två år hårda strider. LÄS MER