Sökning: "visuell metod"

Visar resultat 1 - 5 av 36 avhandlingar innehållade orden visuell metod.

 1. 1. Att gestalta måltider – mise en place, dukning och servering : En metodstudie i servitörens hantverkskunnande

  Författare :Lars Eriksson; Åsa Öström; Gunnar Almevik; Mikael Wiberg; Örebro universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; tidsgeografi; estetik; restaurang; yrkeskunskap; hantverksforskning; metod; tyst kunskap; sinnliga bedömningar; uppmärksamhet;

  Sammanfattning : I restaurangbranschen har rationaliseringar tvingats fram och kunskap efterfrågas i mindre omfattning. Syftet med avhandlingen är därför att utveckla begrepp och pröva metoder för att återge och förmedla procedurer och göranden i hantverk för att därigenom visa vad som är servitörens yrkeskunskap. LÄS MER

 2. 2. Creative voices of the city : Articulating media, space and cultural identities by creative collectives in Southeast Asia

  Författare :Zaki Habibi; Medie- och kommunikationsvetenskap; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES; articulation; creativity; creative city; cultural identity; cultural memory; cultural resistance; media practice; space; visual method; artikulation; kreativitet; kreativ stad; kulturell identitet; kulturellt minne; kulturellt motstånd; medieutövning; visuell metod;

  Sammanfattning : This thesis investigates the lived cultures of the individuals within collectives who are part of creative cities in Southeast Asia. Such individuals and their creative collectives are all too often rendered silent and unnoticed within the official narratives of creative city branding. LÄS MER

 3. 3. En datorexekvarbar modell för lärande

  Författare :Björn Breidegard; Certec - Rehabiliteringsteknik och Design; []
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Kognitiva funktionshinder utvecklingsstörning och hjärnskador ; Metod- och teoribildning; Expertsystem och AI;

  Sammanfattning : Denna uppsats markerar ett nytt och kompletterande spår i Certecs verksamhet: att i datormodellens form simulera mänskligt lärande. Förhoppningen är att det därigenom skall komma fram nya idéer både om lärande och om pedagogiska möjligheter kring hur man kan stötta lärandet. LÄS MER

 4. 4. High-Speed Vision and Force Feedback for Motion-Controlled Industrial Manipulators

  Författare :Tomas Olsson; Institutionen för reglerteknik; []
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; robotics; Automation; Force vision control; Visual tracking; Visual servoing; control engineering; Automatiska system; robotteknik; reglerteknik;

  Sammanfattning : Over the last decades, both force sensors and cameras have emerged as useful sensors for different applications in robotics. This thesis considers a number of dynamic visual tracking and control problems, as well as the integration of these techniques with contact force control. LÄS MER

 5. 5. Mind in Motion: The utilization of noise in the cognitive process

  Författare :Robert Pallbo; Data Vetenskap; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; AI; image processing; spontaneous activity; motion detection; knowledge acquisition; homunculus; evolutionary epistemology; evolution; cognition; noise; neural networks; Psychology; Psykologi;

  Sammanfattning : The brain is not silent. Even in the absence of stimuli are the neurons activated every now and then in what is called "spontaneous" or "background activity" which provides a noisy background to the operation of the brain. This work shows how this noise can be utilized in the cognitive process. LÄS MER