Sökning: "hydraulic engineering"

Visar resultat 1 - 5 av 282 avhandlingar innehållade orden hydraulic engineering.

 1. 1. On Motion Control of Linear Incremental Hydraulic Actuators

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Martin Hochwallner; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2017]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Linear Incremental Hydraulic Actuator; novel actuator; linear hydraulic actuator; tracking problem; hydraulic servo system; digital fluid power;

  Sammanfattning : Linear Incremental Hydraulic Actuators combine one or more short-stroke cylinders, and two or more engaging/disengaging mechanisms into one actuator with long, medium, or even unlimited stroke length. The motion of each single short-stroke actuator concatenated by the engaging/disengaging mechanisms forms the motion of the linear incremental hydraulic actuator. LÄS MER

 2. 2. A Co-Simulation Approach for Hydraulic Percussion Units

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Håkan Andersson; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2018]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY;

  Sammanfattning : This Licentiate of Engineering thesis concerns modelling and simulation of hydraulic percussion units. These units are often found in equipment for breaking or drilling in rock and concrete, and are also often driven by oil hydraulics, in which complex fluid-structure couplings are essential for their operation. LÄS MER

 3. 3. Towards Improved Control of TMP Refining Processes

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Karin Eriksson; [2009]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; control; dynamic modeling; process limitations; simplified decoupling; Refiner; refining zone temperature; internal interconnections;

  Sammanfattning : The need for improved energy usage has become a key issue in all industrial sectors. In the energy demanding production of mechanical pulps many efforts havefocused on design development, but regarding control of refiners, there is still a potential for improvements. LÄS MER

 4. 4. Swash Processes and Dune Erosion: Emphasis on Vessel-Generated Waves

  Detta är en avhandling från Lund University (Media-Tryck)

  Författare :Li Erikson; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; marklära; kartografi; klimatologi; Civil engineering; hydraulic engineering; geomorfologi; Fysisk geografi; climatology; cartography; pedology; geomorphology; Naturvetenskap; Physical geography; Natural science; swash; erosion; vessel-generated waves; dunes; offshore technology; soil mechanics; Väg- och vattenbyggnadsteknik;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Fartygsgenererade vågor ofta orsakar större kustförändringar jämfört med vindvågor utmed stränder där stryklängden är begränsad. Med bakgrund av att fartygstrafiken, särskilt från höghastighetsfärjor, och dess potentiella miljöeffekter har forskning inom detta område ökat. LÄS MER

 5. 5. Applying coagulation, flocculation and discfiltration in tertiary treatment

  Detta är en avhandling från Lund University (Media-Tryck)

  Författare :Janne Väänänen; Lunds universitet.; Lund University.; [2014]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY;

  Sammanfattning : Reducing eutrophication in our surface waters caused by nutrient overload is of importance in order to ensure an environment in ecological balance for future generations. Municipal wastewater treatment plants are the main point source of nutrients emissions. LÄS MER