Sökning: "Dan Lundberg"

Visar resultat 1 - 5 av 11 avhandlingar innehållade orden Dan Lundberg.

 1. 1. Persikoträdgårdarnas musik : en studie av modal improvisation i turkisk folk- och populärmusik baserad på improvisationer av Ziya Aytekin

  Författare :Dan Lundberg; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Aytekin; Ziya; Folkmusik; Turkiet; Populärmusik; Improvisation;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Surface active betaine esters

  Författare :Dan Lundberg; Chalmers University of Technology; []
  Nyckelord :self-assemlbly; cleavable surfactant; cationic surfactant; micellar catalysis; drug delivery; lyotropic liquid cryatal; betain ester; alkaline hydrolysis;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Stress Management Interventions and Predictors of Long-term Health : Prospectively Controlled Studies on Long-term Pain Patients and a Healthy Sample from IT- and Media Companies

  Författare :Dan Hasson; Ulla Maria Anderberg; Töres Theorell; Ulf Lundberg; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Social medicine; stress; health promotion; stress management; public health; psychosocial; self-rated health; pain; intervention; web; Internet; TNF-alpha; DHEA; NPY; CgA; Socialmedicin; Social medicine; Socialmedicin;

  Sammanfattning : This thesis reports on the effects of stress management on long-term pain patients and on a healthy sample from IT and media companies; two groups that are commonly exposed to high stress levels. Even if there are important differences between these two groups, there are similarities such as the necessity for effective stress management. LÄS MER

 4. 4. Synopsis plantarum cotyledonearum in paroecia Ostrogothiae Kärna quam venia ampl. facult. philos. upsal. p. p. mag. Carol. Joh. Wessén et Dan Vincent Lundberg stip. flodin. Ostrogothi. in audit. gustav. die XXIX Maji MDCCCXXXVIII h. p. m. s., P.I

  Författare :Carl Johan Wessén; Dan Vincent Lundberg; Carl Johan Wessén; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Om blåsot. Akademisk Afhandling med ... Medicinska Facultetens i Upsala tillstånd, under inseende af ... Israël Hwasser ... för Medicinska gradens erhållande författad och utgifven af Dan Vincent Lundberg af Östgötha Landskap på Medicinska Auditorium d. 5 juni 1841. p. v. t. e. m

  Författare :Israel Hwasser; Dan Vincent Lundberg; Israel Hwasser; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER