Sökning: "Special teaching groups"

Visar resultat 1 - 5 av 30 avhandlingar innehållade orden Special teaching groups.

 1. 1. Special Education in Swedish Upper Secondary Schools Resources, Ability Grouping and Organisation

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Special Education, Stockholm University

  Författare :Joacim Ramberg; Stockholms universitet.; [2015]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; special education; upper secondary school; democracy; social justice; ability grouping; marginalisation; support; total population survey; Sweden; specialpedagogik; Special Education;

  Sammanfattning : This dissertation aims to examine some aspects of special education in Swedish upper secondary schools. The availability of special education resources, the occurrence of ability grouping and the organisational modalities of special education support are investigated. LÄS MER

 2. 2. Tonårsflickor berättar om att vara eller inte vara i behov av särskilt stöd En longitudinell fallstudie

  Detta är en avhandling från Stockholm : Specialpedagogiska institutionen, Stockholms universitet

  Författare :Barbro Johansson; Stockholms universitet.; [2015]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Special Educational Needs; mainstream secondary school; interviews; teenage girls; peer interactions; relationships and groups; assessment for learning; social inclusion; IEP; zone of proximal development; grounded theory; specialpedagogik; Special Education;

  Sammanfattning : The aim of this thesis was to describe teenage girls’ experiences and perceptions of participation and influence during learning processes. The UN Convention on the Rights of the Child and the view that children are social actors with their own agency were central to the study. LÄS MER

 3. 3. "Det gäller att hitta nyckeln..." Lärares syn på undervisning och dilemman för inkludering av elever i behov av särskilt stöd i specialskolan

  Detta är en avhandling från Stockholm : Specialpedagogiska institutionen

  Författare :Jari Linikko; Stockholms universitet.; [2009]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; special school; deaf; inclusion; teacher; multiple disabilities; activity theory; specialskola; dövhet; inkludering; lärare; flerfunktionsnedsättning; verksamhetsteori; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; specialpedagogik; Special Education;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to clarify the contradictions in teaching practice that are reflected in teachers' statements about the education of pupils in need of special support at the government-run special schools in Sweden, especially from the perspective of inclusion. The contradictions are explored using Engeström’s model of Activity Systems. LÄS MER

 4. 4. Interkulturell undervisning – ett pedagogiskt dilemma. Talet om undervisning i svenska som andraspråk och i förberedelseklasser

  Detta är en avhandling från Stockholm : Specialpedagogiska institutionen

  Författare :Lena Fridlund; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; second language learning; bilingual education; special education; inclusion; exclusion; social constructionism; difference dilemma;

  Sammanfattning : Abstract Title: Intercultural education – A Pedagogical dilemma. Professional talk about the teaching of Swedish as a second language and in preparatory classes. Language: Swedish with an English summary Keywords: second language learning, bilingual education, special education, inclusion, exclusion, social constructionism, difference dilemma. LÄS MER

 5. 5. Det teckenspråkiga klassrummet en arena för möte mellan elever och lärare

  Detta är en avhandling från Stockholm : Specialpedagogiska institutionen, Stockholms universitet

  Författare :Louise Danielsson; Stockholms universitet.; [2013]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; classroom interaction; deaf and hearing teacher; deaf pupils; sign language; educational interaction model; gender; special school; specialpedagogik; Special Education;

  Sammanfattning : The aim of this study is to investigate the interaction in sign language in a classroom in the special school for deaf and hard of hearing pupils. Three questions are of particular interest: What characterizes interaction in educational situations where the whole class is present compared to half the class and when the pupils in small groups are solving problems given by the teacher? How are a hearing and a deaf teacher interacting in the classroom? And How are boys and girls interacting in different educational situations?Theoretically the study is based on an educational interaction model. LÄS MER