Sökning: "barn lund"

Visar resultat 1 - 5 av 226 avhandlingar innehållade orden barn lund.

 1. 1. Iscensättningar och upplevelser : Om barn- och ungdomsteater och dess möte med ung publik

  Författare :Anna Lund; Mats Trondman; Hedvig Ekerwald; Växjö universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Kontnärligt arbete; kultursociologi; barn- och ungdsompublik; barnteater; ungdomsteater; Sociology; Sociologi; Sociology; Sociologi;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Att göra vänskap : En kultursociologisk analys av högstadieelevers sociala relationer

  Författare :Lina Lundström; Anna Lund; David Cardell; David Wästerfors; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Upper secondary school students; doing friendship; peer relations; children s perspectives; childhood; inclusion exclusion; social power; popularity; cultural sociology; meaning making; social boundaries; cultural elements; video ethnography; barn- och ungdomsvetenskap; Child and Youth Studies;

  Sammanfattning : This doctoral thesis explores how secondary school students perform friendship in a Swedish school. The thesis aims to describe and explain how cultural elements, such as an audience of peers, stages for friendship performances (e.g. LÄS MER

 3. 3. Då barn var lönsamma : om arbetsdelning, barnarbete och teknologiska förändringar i några svenska industrier under 1800- och början av 1900-talet

  Författare :Lars Olsson; Lund University; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Barnarbete; Historia; Sverige; 1800-talet; Historia; History;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. ”Alla är ju med alla…” : Kamratskapande gruppinteraktioner i skolan

  Författare :Maria Heintz; Socialhögskolan; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; social interaktion; barn; skola; skola som institution; emotionell energi; interaktionsritual; grupp processer; Randall Collins; kamratskapande; kompisar; klasskamrater; gruppteori; grupp; social interaction; CHILDREN; school; emotional energy; interaction rituals; group processes; Randall Collins; school as institution; group;

  Sammanfattning : Social interaction often takes place in groups. The school class is an important group in which children interact. Children spend a large percentage of their day with their classmates in school and classmates are not only co-workers, but also individuals interacting socially as friends. LÄS MER

 5. 5. Home Care Services for Sick Children. Family, healthcare and health-economic perspectives

  Författare :Charlotte Castor; Barns och familjers hälsa; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; hemsjukvård; barn;

  Sammanfattning : Sjukhusvistelser hos ett barn kan påverka hela familjen psykosocialt och praktiskt och många familjer föredrar vård i hemmet framför vård på sjukhus. Samtidigt varierar modeller för organisation, finansiering och genomförande av sjukvård i hemmet nationellt och internationellt och det kan vara svårt att överföra kunskap mellan länder och organisationer. LÄS MER