Iscensättningar och upplevelser : Om barn- och ungdomsteater och dess möte med ung publik

Detta är en avhandling från Växjö : Växjö universitet

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.