Sökning: "Kontnärligt arbete"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Kontnärligt arbete.

  1. 1. Iscensättningar och upplevelser : Om barn- och ungdomsteater och dess möte med ung publik

    Författare :Anna Lund; Mats Trondman; Hedvig Ekerwald; Växjö universitet; []
    Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Kontnärligt arbete; kultursociologi; barn- och ungdsompublik; barnteater; ungdomsteater; Sociology; Sociologi; Sociology; Sociologi;

    Sammanfattning : .... LÄS MER