Sökning: "Lina Lundström"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Lina Lundström.

  1. 1. Att göra vänskap : En kultursociologisk analys av högstadieelevers sociala relationer

    Författare :Lina Lundström; Anna Lund; David Cardell; David Wästerfors; Stockholms universitet; []
    Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Upper secondary school students; doing friendship; peer relations; children s perspectives; childhood; inclusion exclusion; social power; popularity; cultural sociology; meaning making; social boundaries; cultural elements; video ethnography; barn- och ungdomsvetenskap; Child and Youth Studies;

    Sammanfattning : This doctoral thesis explores how secondary school students perform friendship in a Swedish school. The thesis aims to describe and explain how cultural elements, such as an audience of peers, stages for friendship performances (e.g. LÄS MER