Sökning: "Utsatthet"

Visar resultat 1 - 5 av 39 avhandlingar innehållade ordet Utsatthet.

 1. 1. Delad utsatthet : Vård i hemmet ur äldre människors, anhörigas och professionella vårdares perspektiv

  Författare :Aleksandra Jarling; Ann-Charlotte Dalheim Englund; Margareta Asp; Högskolan i Borås; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; home care; older people; family caregivers; informal care; formal care; professional caregivers; health; lifeworld.; Människan i vården; Människan i vården;

  Sammanfattning : Aim: The overall aim of the thesis was to deepen the knowledge about home care from the perspective of older people, family caregivers, and professional caregivers.Approach and method: A lifeworld approach was used to describe different experiences of home care. LÄS MER

 2. 2. Utsatthet och sexuell hälsa : en studie om unga på statliga ungdomshem

  Författare :Malin Lindroth; Malmö högskola; []
  Nyckelord :exposure; juvenile detainees; sexuality; sexual health; sexual risk taking; sex education; youth; utsatthet; ungdomar; sexualitet; sexuell hälsa; sexuellt risktagande; sex- och samlevnadsundervisning;

  Sammanfattning : The dissertation concems youths in detention at residential group homes, their sexuality in general, their sexual health in particular. and their sex education. According to Swedish law, sex education is required in the Swedish public school system.The education must be perceived as relevant by youths and promotion rather than preventive-focused. LÄS MER

 3. 3. Äldrefattigdom : Ekonomisk utsatthet i yngre ålderspensionärers vardag

  Författare :Angelika Thelin; Tapio Salonen; Maria Wolmesjö; Elisabeth Cedersund; Linnéuniversitetet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; poverty; economic hardship; everyday life; young old; elderly; social exclusion; coping; life course; fattigdom; ekonomisk utsatthet; vardag; yngre äldre; penionärer; äldre personer; social exklusion; coping; livslopp; Socialt arbete; Social Work;

  Sammanfattning : I Sverige omfattas äldre personer av ett historiskt och internationellt sett generöst offentligt ekonomiskt grundtrygghetssystem. Trots det ökade risken för relativ fattigdom bland unga ålderspensionärer (65 till 74 år) under 2000-talets första decennium. LÄS MER

 4. 4. Utsatthet och sexuell hälsa : En studie om unga på statliga ungdomshem

  Författare :Malin Lindroth; Malmö University; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Nätverksrelationer i förändring : En studie av fyra psykosocialt utsatta mammors nätverksrelationer

  Författare :Majen Espvall; Klas Borell; Majen Espwall; Lennart Nygren; Mittuniversitetet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; sociala nätverk; socialt stöd; familjer; utsatthet; Social work; Socialt arbete; Familjehjälp; Mödrar-- Sverige;

  Sammanfattning : .... LÄS MER