Sökning: "Sven Kinnunen"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Sven Kinnunen.

 1. 1. Flexural and Shear Capacity of Reinforced High Strength Concrete Beams without Stirrups

  Författare :Mikael Hallgren; Sven Kinnunen; KTH; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Punching Shear Capacity of Reinforced High Strength Concrete Slabs

  Författare :Mikael Hallgren; Sven Kinnunen; KTH; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY;

  Sammanfattning : .... LÄS MER