Sökning: "Björn Boman"

Hittade 3 avhandlingar innehållade orden Björn Boman.

 1. 1. Skolprestationer : Faktorer som är relaterade till studieresultat i grundskolans senare år

  Författare :Björn Boman; Stefan Ekecrantz; Monica Rosén; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : This compilation dissertation explores school results (or alterably, educational or academic achievement) at the Swedish lower-secondary level (Grades 7–9), particularly Grade 9 and to lesser extent Grade 8, using both aggregated data at the school and municipality level from Swedish National Agency for Education (Skolverket) and similar databases (Sweden Statistics, Kolada), and individual data from Education through follow-up (UGU, utvärdering genom uppföljning), and the Programme for international student assessment, PISA (2018). Data were obtained from the years 2013, 2018, and 2019. LÄS MER

 2. 2. Ester Boman, Tyringe helpension och teatern : drama på en reformpedagogisk flickskola 1909-1936

  Författare :Kent Hägglund; Bjørn Rasmussen; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Boman; Ester; 1879-1947; Key; Ellen; 1849-1926; Almquist; Sofi; Tyringe helpension; Pedagogiskt drama; Kvinnliga pedagoger; Flickskolor; Sverige; 1900-talet;

  Sammanfattning : It has long been taken for granted that no serious drama work was done in Swedish schools before the 1950s. However, at the Tyringe Helpension – a progressive education girls’ boarding school that existed between the years 1909-1936 – drama was used as a method in many school subjects, as well as for social training. LÄS MER

 3. 3. Inner strength as a health resource among older women

  Författare :Erika Boman; Regina Santamäki Fischer; Berit Lundman; Björn Nygren; Häggblom Anette; Anna-Karin Edberg; Umeå universitet; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Connectedness; creativity; flexibility; firmness; inner strength; old age; women;

  Sammanfattning : Background Long life does not inevitably mean more healthy years; older women have an increased risk of disabilities, diseases and adverse life events. Nevertheless, many older women experience health. This may be explained by possessing resources that promote health, despite adversities. Inner strength is seen as a resource as such. LÄS MER