Sökning: "Ekonomi"

Visar resultat 1 - 5 av 4439 avhandlingar innehållade ordet Ekonomi.

 1. 1. Moralisk ekonomi i sjukvården? : om etik och ekonomi i sjukhusets vardagsorganisering

  Författare :Carl-Åke Elmersjö; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Health service economic aspects; Health service ethics; Sjukvårdsorganisation; Sjukvårdsekonomi; etik och moral;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Musikens politiska ekonomi : lagstiftningen, ljudmedierna och försvaret av den levande musiken, 1925-2000

  Författare :Rasmus Fleischer; Elisabeth Elgán; Orsi Husz; Södertörns högskola; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES; commodification; aestheticization; copyright; corporatism; critical theory; cultural political economy; discjockeys; history; industrialization; liveness; media theory; music; musicians; performers’ rights; radio; record industry; reproducibility; trade unions; aestheticization;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Spatial Spillovers of Knowledge Production : An Accessibility Approach

  Författare :Urban Gråsjö; Högskolan Väst; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; nationalekonomi; Business and economics; Ekonomi; Economics; Nationalekonomi; Economics; Economics; Nationalekonomi;

  Sammanfattning : The main focus of the thesis is on issues concerning production of knowledge. It is a common observation that knowledge activities have a tendency to agglomerate as well as to spill over in space. LÄS MER

 4. 4. Homo Clima : Klimatmänniskan och den produktiva makten - styrning genom klimatförändring som bioestetisk inramning

  Författare :Annika Skoglund; Monica Lindgren; Lars Strannegård; KTH; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Homo Clima; Climate Change; Foucault; Bioaesthetics; Population; Economy; Technology; Governmentality; Regementalitet; Klimatförändring; Homo Clima; Bioestetik; Medborgare; Befolkning; Ekonomi; Teknik; Foucault; Business studies; Företagsekonomi;

  Sammanfattning : Former creative resistance to environmentally hazardous activities has during the last decades, through discussions on climate change, been increasingly reoriented by meteorology, expert knowledge and policy discourse. The ecological system’s perspective on climate change, proclaiming the human not simply as a disturbance in a natural balancing system, but as changing it, has become a causal model for the possibility to change that human. LÄS MER

 5. 5. Planning alternative development strategies : experiments on the Mexican economy

  Författare :Jorge D. Buzaglo; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Ekonomi; Mexiko;

  Sammanfattning : .... LÄS MER