Sökning: "problemlösning"

Visar resultat 1 - 5 av 56 avhandlingar innehållade ordet problemlösning.

 1. 1. Interaktion och problemlösning att kommunicera om och med matematik

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Eva Riesbeck; [2000]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Learning; communicative practices; interaction; mathematical concepts; contextual effects on understanding; Pedagogisk psykologi; pedagogisk metodik; inlärning; matematik; matematikundervisning; problemlösning; grundskolan;

  Sammanfattning : The present study shows how students, eleven years old, solve problems in mathematics when they work together in groups. The main question raised is about the difficulties students experience in finding the relationship between mathematics and everyday discourse and vice versa. LÄS MER

 2. 2. Problemlösning i grupp betydelsen av gruppstorlek, gruppsammansättning, gruppnorm och problemtyp för grupprodukt och individuell kunskapsbehållning

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Sture Sjödin; Umeå universitet.; [1991]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Group problem solving; group size; group composition; group norm; problem type; group productivity;

  Sammanfattning : The purpose of this dissertation was to, from the point of view of interaction, study how the factors group size, group composition, group norm and problem type influenced group problem solving. Three classroom studies were performed in grades four and five of the Swedish nine-year compulsory school. LÄS MER

 3. 3. Att lära i mötet mellan estetik och rationalitet : pedagogers vägledning och barns problemlösning genom bild och form

  Detta är en avhandling från Malmö : Forskarutbildningen i pedagogik, Lärarutbildningen, Högsk

  Författare :Ingrid Lindahl; Högskolan Kristianstad.; [2002]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; Problemlösning; pedagogik; förskolan; Problemlösning; grundskolan; Estetik; Pedagogy and didactics; problemsolving; guiding; Aesthetics; cultural historical theory; didaktik;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Det övergripande syftet med den höär studien är att bidra till ökad förståelse för barns lärande och meningsskapande i skolan när pedagoger försöker överskrida ett mer traditionellt arbetssätt genom att förena estetik och rationalitet i läroprocessen. Avsikten är att beskriva och tolka avd som utspelar sig i samtal mellan barn och pedagoger när barn förväntas lösa probelm genom bild och form. LÄS MER

 4. 4. Med uppgift att lära om matematikuppgifter som en resurs för lärande

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Jonas Jäder; Umeå universitet.; Umeå universitet.; Högskolan Dalarna.; [2019]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; matematikdidaktik; didactics of mathematics; task; mathematical problem; textbook; problem solving; reasoning; beliefs; mathematical challenge; upper secondary school; Matematikuppgift; Matematiskt problem; Problemlösning; Lärobok; Matematiskt resonemang; Gymnasieskolan; Utmaningar; Education and Learning; Utbildning och lärande;

  Sammanfattning : Elevers möjligheter att utveckla sin kunskap i matematik påverkas av de uppgifter de arbetar med. Det är möjligt att göra en distinktion mellan rutinuppgifter och matematiska problem. En rutinuppgift är en uppgift som en elev kan lösa genom att använda en välbekant metod, eller genom att imitera en förlaga. LÄS MER

 5. 5. The Problem with Errors Solution Search in Platform Development

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Ramsin Yakob; Fredrik Tell; Lars Lindkvist; Carliss Baldwin; [2009]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Platform; Problem-solving; Decomposability; Solution search; Problem; Error; Plattform; Problemlösning; Nedbrytbarhet; Lösningssökande; Problem; Fel; SOCIAL SCIENCES Business and economics; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi;

  Sammanfattning : This dissertation is concerned with problem-solving in platform development. A problem isconceived of as an obstacle that needs to be overcome in order to reach a desired outcome,whereas a solution is denoted by the set of activities required to reach such an outcome. LÄS MER