Sökning: "Per-Olof Hedvall"

Hittade 5 avhandlingar innehållade orden Per-Olof Hedvall.

 1. 1. Aktivitetsdiamanten : Modellering av en vidareutvecklad tillgänglighet

  Författare :Per-Olof Hedvall; Certec - Rehabiliteringsteknik och Design; []
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Tillgänglighet; Funktionsnedsättning; Design; Delaktighet; Funktionshinder;

  Sammanfattning : Syftet med forskningen som presenteras i denna avhandling är att vidareutveckla tillgänglighetsområdet i riktning mot en större perspektivrikedom. Avhandlingen baseras på kulturhistorisk aktivitetsteori (CHAT). LÄS MER

 2. 2. Situerad design för alla - till improvisationens lov

  Författare :Per-Olof Hedvall; Bodil Jönsson; Certec - Rehabiliteringsteknik och Design; []
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; Språk-kommunikation-digitala bilder; Etik - juridik - ekonomi - tillgänglighet; Vardagsteknik; Fallstudier och användartester; Språk-kommunikation-digitala bilder;

  Sammanfattning : Visionen Design för Alla kan berikas genom att inriktningen på genomtänkta statiska lösningar kompletteras med ett design-för-alla-tänkande också för det dynamiska och situationsbundna. Själva görandet i stunden öppnar för nya möjligheter genom att handlingspotentialen och därmed även tillgängligheten bestäms i själva aktiviteten. LÄS MER

 3. 3. The Activity Diamond - Modeling an Enhanced Accessibility

  Författare :Per-Olof Hedvall; Bodil Jönsson; Victor Kaptelinin; Certec - Rehabiliteringsteknik och Design; []
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; Activity Diamond; Cultural-historical Activity Theory; Disability; Epiaccessibility; Accessibility; Lived Accessibility; Design; ICF; Social model; Activity Diamond;

  Sammanfattning : The purpose of the research presented in this thesis is to enhance the field of accessibility to include a multitude of perspectives. Based on cultural-historical activity theory (CHAT), it analyzes how human, artifactual and natural factors impact an individual’s possibilities to act in concrete situations that are part of a systemic whole. LÄS MER

 4. 4. Design for Participation and Inclusion will Follow : Disabled People and the Digital Society

  Författare :Stefan Johansson; Jan Gulliksen; Per-Olof Hedvall; Bodil Jönsson; Katarina Lindblad-Gidlund; KTH; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Design; Accessibility; Universal Design; Participation; Disability Digital Divide; Inclusion; Human-computer Interaction; Människa-datorinteraktion;

  Sammanfattning : Digitalization is rapidly taking over all aspects of society, but still there are parts of the population who have to struggle for access to, and to be able to use, the digital resources. Design processes and outcomes in the form of artefacts, that takes accessibility into account, is key to participation. LÄS MER

 5. 5. Afasi och narrativt aktörskap – mediebilder, självberättelser och multimodala litteracitetspraktiker

  Författare :Helena Taubner; Åsa Wengelin; Malin Hallén; Per-Olof Hedvall; Högskolan i Halmstad; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; aphasia; disability; narrative agency; media representations; stories of self; social media; multimodality; literacy practices; Bourdieu; afasi; funktionshinder; narrativt aktörskap; mediebilder; självberättelser; sociala medier; multimodalitet; litteracitetspraktiker; Bourdieu;

  Sammanfattning : Afasi är en förvärvad språklig funktionsnedsättning som oftast orsakas av stroke. En person med afasi kan ha svårigheter med både talat och skriftligt språk, och både med produktion och förståelse. Därför medför afasi att individens förmåga och förutsättningar att skapa sin egen självberättelse, d.v. LÄS MER