Sökning: "Etik - juridik - ekonomi - tillgänglighet"

Hittade 4 avhandlingar innehållade orden Etik - juridik - ekonomi - tillgänglighet.

 1. 1. Situerad design för alla : till improvisationens lov

  Författare :Per-Olof Hedvall; Bodil Jönsson; Lunds universitet; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; Språk-kommunikation-digitala bilder; Etik - juridik - ekonomi - tillgänglighet; Vardagsteknik; Fallstudier och användartester;

  Sammanfattning : Visionen Design för Alla kan berikas genom att inriktningen på genomtänkta statiska lösningar kompletteras med ett design-för-alla-tänkande också för det dynamiska och situationsbundna. Själva görandet i stunden öppnar för nya möjligheter genom att handlingspotentialen och därmed även tillgängligheten bestäms i själva aktiviteten. LÄS MER

 2. 2. Situerad design för alla - till improvisationens lov

  Författare :Per-Olof Hedvall; Certec - Rehabiliteringsteknik och Design; []
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Språk-kommunikation-digitala bilder; Etik - juridik - ekonomi - tillgänglighet; Vardagsteknik; Fallstudier och användartester;

  Sammanfattning : Visionen Design för Alla kan berikas genom att inriktningen på genomtänkta statiska lösningar kompletteras med ett design-för-alla-tänkande också för det dynamiska och situationsbundna. Själva görandet i stunden öppnar för nya möjligheter genom att handlingspotentialen och därmed även tillgängligheten bestäms i själva aktiviteten. LÄS MER

 3. 3. Komplexet traumatisk ryggmärgsskada - samhällsresurser

  Författare :Camilla Nordgren; Certec - Rehabiliteringsteknik och Design; []
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Etik - juridik - ekonomi - tillgänglighet; Rörelsehinder;

  Sammanfattning : Det sammanhållande syftet för föreliggande arbete är att synliggöra och analysera komplexiteten i samhällsresursers tillhandahållande. Organisationen studeras både utifrån vilka samhällsaktörer som existerar och hur dessa är internt organiserade, och vad... LÄS MER

 4. 4. Societal services and traumatic spinal cord injury: A multifaced interaction

  Författare :Camilla Nordgren; Certec - Rehabiliteringsteknik och Design; []
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Rörelsehinder; Etik - juridik - ekonomi - tillgänglighet;

  Sammanfattning : The licentiate thesis is based on three papers. The aim of the research is to elucidate and analyze how societal services in practice are made available (or not available) and are utilized (or not utilized) by a group of individuals with traumatic spinal cord injuries (SCI). LÄS MER