Sökning: "Fallstudier och användartester"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Fallstudier och användartester.

 1. 1. Situerad design för alla - till improvisationens lov

  Författare :Per-Olof Hedvall; Certec - Rehabiliteringsteknik och Design; []
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Språk-kommunikation-digitala bilder; Etik - juridik - ekonomi - tillgänglighet; Vardagsteknik; Fallstudier och användartester;

  Sammanfattning : Visionen Design för Alla kan berikas genom att inriktningen på genomtänkta statiska lösningar kompletteras med ett design-för-alla-tänkande också för det dynamiska och situationsbundna. Själva görandet i stunden öppnar för nya möjligheter genom att handlingspotentialen och därmed även tillgängligheten bestäms i själva aktiviteten. LÄS MER

 2. 2. Situerad design för alla : till improvisationens lov

  Författare :Per-Olof Hedvall; Bodil Jönsson; Lunds universitet; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; Språk-kommunikation-digitala bilder; Etik - juridik - ekonomi - tillgänglighet; Vardagsteknik; Fallstudier och användartester;

  Sammanfattning : Visionen Design för Alla kan berikas genom att inriktningen på genomtänkta statiska lösningar kompletteras med ett design-för-alla-tänkande också för det dynamiska och situationsbundna. Själva görandet i stunden öppnar för nya möjligheter genom att handlingspotentialen och därmed även tillgängligheten bestäms i själva aktiviteten. LÄS MER